PTAC piemērotās sankcijas

Patērētāju tiesību aizsardzības centra  piemērotās sankcijas nebanku kredītu devējiem un parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu un starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārkāpumiem.

Lietotie saīsinājumi:

NILLTPFNL – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

NILLTPFN – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana

Noteikumi Nr.705 – 2018.gada 13.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.705 “Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem”

Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

PLG – patiesā labuma guvējs

LR UR – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

OrganizācijaReģ. nr.Tiesību norma, kas pārkāptaPārkāpuma būtībaLēmuma datums, nr. Pieņemtais lēmumsStatuss
SIA "Vienotais norēķinu centrs"40103350229NILLTPFNL 6.panta pirmā daļa, 7.panta pirmās daļas 11.punkts, 10.panta pirmā daļa, 18.2panta pirmā daļa, pārejas noteikumu 21.punkts, Noteikumu Nr.705 14.,  59.punkts, pārejas noteikumu 22.punkts, Sankciju likuma 13.1panta pirmā daļa
Nesniedza:
1) PTAC pieprasīto informāciju par tās PLG un skaidrojumu, kāpēc nav sniegtas ziņas LR UR par PLG likumā noteiktajā termiņā;
2) informāciju par izmaiņām par NILLTFN jomu atbildīgo darbinieku sarakstā;
3) informāciju par veiktajām izmaiņām tās NILLTPFN procedūrā pēc Noteikumu Nr.705 spēkā stāšanās;
4) PTAC pieprasīto aktuālo NILLTPFN procedūru;
5) sankciju riska pārvaldīšanas procedūru;
6) skaidrojumu, par konstatētajām neatbilstībām iesniegtajā un LR UR reģistrētajā informācijā.
02.10.2019. Nr.PA-2019-18Anulēta speciālā atļauja (licence) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai Nr.PA-2016-022