Vakances


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854)  aicina darbā Eiropas Patērētāju informēšanas centra juriskonsultu (divas vakances uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.


JA TEV IR:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
2. teicamas angļu valodas zināšanas; 
3. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
4. vēlams – praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu.


MĒS PIEDĀVĀJAM:
1. interesantu un atbildīgu darbu sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
3. mēnešalgu no 835,00 EUR līdz 1000,00 EUR (9. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.


LAI TU VARĒTU:
1. izskatīt patērētāju pārrobežu iesniegumus un sūdzības;
2. konsultēt un palīdzēt patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem.


Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz š. g. 22. jūlijam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta juriskonsulta (iekšējās kontroles jomā) ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku).

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 2. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 3. praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 4. vēlams – praktiskā darba pieredze valsts pārvaldes iestādē; 
 5. priekšrocība – patērētāju tiesību aizsardzības jomas, tirgus uzraudzības jomas un publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu pārzināšana;
 6. ļoti labas komunikācijas prasmes mutiski un rakstiski;
 7. zināšanas lietvedībā un laba prasme lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 8. vēlams – angļu valodas zināšanas.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
 2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1115,00 EUR un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. izstrādāt iekšējās kontroles sistēmas un iestādes kompetencē esošo uzraudzības jomu iekšējos normatīvos aktus un kontrolēt to ievērošanu;
 2. piedalīties kvalitātes vadības sistēmas dokumentu izstrādē;
 3. piedalīties iestādes iepirkumu līgumu projektu sagatavošanā, izskatīšanā un priekšlikumu sniegšanā;
 4. apzināt iestādes datus un veikt nepieciešamās darbības atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām;
 5. organizēt dienesta un disciplinārlietu izmeklēšanu;
 6. interpretēt normatīvo aktu piemērošanu iekšējās kontroles, personālvadības, publisko iepirkumu, datu aizsardzības un citās departamenta kompetences jomās, sniegt juridiskus skaidrojumus;
 7. apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus.

Pieteikumu konkursam, norādot pilnu konkrētā amata nosaukumu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 29. jūlijam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr.90000068854) izsludina konkursu uz Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta sistēmanalītiķa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku).

JA TEV IR:

 1. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai citā jomā, kas papildināta ar atbilstošām studijām;
 2. vēlams – profesionālā pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā pēdējos piecos gados; 
 3. labas konceptuālas un analītiskas spējas dažādu ar informācijas tehnoloģiju procesiem saistītu jautājumu risināšanā;
 4. labas komunikācijas prasmes mutiski un rakstiski;
 5. priekšrocība – zināšanas lietvedībā. 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
 2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. mēnešalgu no 1250,00 EUR līdz 1440,00 EUR un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. izstrādāt iestādes darbības procesu sistēmanalīzi un programmēšanas uzdevumus, definējot informācijas sistēmu prasības;
 2. koordinēt informācijas sistēmu un tehnoloģiju izstrādes un attīstības projektu īstenošanu iestādē;
 3. konsultēt iestādes vadību par informācijas sistēmu attīstību un ieviešanu, sagatavot ieteikumus;
 4. veikt ar informācijas sistēmas drošību saistītos pasākumus iestādē;
 5. administrēt iestādes informācijas sistēmu lietotāju kontus un tiesību apjomus.


Pieteikumu konkursam, norādot pilnu konkrētā amata nosaukumu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz š. g. 29. jūlijam sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Pirmās finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas juriskonsulta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (divas vakances uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām. Vakancei uz ierēdņa prombūtnes laiku var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 3. praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 4. zināšanas Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā finanšu pakalpojumu un patērētāju tiesību jomā;
 5. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 6. labas angļu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 7. priekšrocība – praktiskā darba pieredze administratīvo aktu projektu sagatavošanā un finanšu pakalpojumu vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1115,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. piedalīties kredītu devēju, kuri neatbilst kredītiestādes statusam, licencēšanā; 
 2. patērētāju kreditēšanu reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzībā;
 3. sagatavot administratīvos aktus;
 4. izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības;
 5. pārstāvēt iestādi tiesā.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 29. jūlijam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.