Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā eksperta (metroloģiskās uzraudzības jomā) ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tehniskajā vai kvalitātes vadības jomā;
 2. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām. Vakancei uz ierēdņa prombūtnes laiku var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 3. priekšrocība – praktiskā darba pieredze metroloģijā un/vai testēšanā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par diviem gadiem;
 4. zināšanas un izpratne par dažāda veida mērīšanas līdzekļiem un to darbības principiem;
 5. spēja un vēlme ātri apgūt jaunas zināšanas un lietot tās praksē;
 6. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 7. vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 8. B kategorijas autovadītāja tiesības; 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. atbildīgu un interesantu darbu metroloģiskās uzraudzības jomā;
 2. profesionālās izaugsmes iespējas;
 3. iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos un darba grupās; 
 4. mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. sagatavot un realizēt dažādus metroloģiskās uzraudzības un fasēto preču uzraudzības projektus;
 2. veikt pārbaudes mērīšanas līdzekļu lietošanas vietās, t. sk., veikt mērīšanas līdzekļu metroloģiskos testus, kā arī mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzības pārbaudes;
 3. veikt fasēto preču (pārtikas un nepārtikas) satura faktiskā daudzuma kontroli, t. sk., statistiskās kontroles testus;
 4. apkopot un analizēt uzraudzības rezultātus;
 5. konsultēt nozares speciālistus un izskatīt iesniegumus.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 22. augustam sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta juriskonsulta ierēdņa amatu (divas vakances uz nenoteiktu laiku un divas vakances uz ierēdņa prombūtnes laiku) finanšu pakalpojumu uzraudzības jomā centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām. Vakancei uz ierēdņa prombūtnes laiku var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 3. profesionālā pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 4. zināšanas par valsts pārvaldi un administratīvo procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 5. labas angļu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 6. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 7. priekšrocība – profesionālā pieredze administratīvo aktu projektu sagatavošanā un finanšu pakalpojumu vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas;
 4. darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā.

LAI TU VARĒTU:

 1. piedalīties kredītu devēju, kuri neatbilst kredītiestādes statusam, un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanā;
 2. veikt patērētāju kreditēšanas un ārpustiesas parādu atgūšanas un apdrošināšanas un apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu jomas reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību;
 3. sagatavot administratīvos aktus;
 4. izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības;
 5. pārstāvēt iestādi tiesā.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 22. augustam sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.