Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs(reģ. Nr. 90000068854) aizsargā patērētāju tiesības dažādās jomās. Lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta juriskonsulta ierēdņa amatu (viena vakance uz nenoteiktu laiku un viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku) finanšu pakalpojumu uzraudzības jomā centrālajā iestādē Rīgā.


JA TEV IR:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
3. profesionālā pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
4. zināšanas par valsts pārvaldi un administratīvo procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
      5.  labas angļu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
      6.    ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
      7.  priekšrocība – profesionālā pieredze administratīvo aktu projektu sagatavošanā un finanšu pakalpojumu vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā .

MĒS PIEDĀVĀJAM:

1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas;
4. darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā.

LAI TU VARĒTU:

1. piedalīties kredītu devēju, kuri neatbilst kredītiestādes statusam, un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanā;
2. veikt patērētāju kreditēšanas  un parādu atgūšanas pakalpojumu jomas  reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību;
3. sagatavot administratīvos aktus;
4. izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības;
5. pārstāvēt iestādi tiesā.

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 17. decembrim sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 
Uzziņas pa tālruni 67388633.


       Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku un viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu vai ekonomikas jomā;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
3. priekšrocība – profesionālā pieredze jomā, kas saistīta ar elektroiekārtām, mašīniekārtām, mašīnbūvi vai būvniecību, pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
4. ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības jomā;
5. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
6. B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

1. interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
3. iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
4. mēnešalgu no 835,00 EUR līdz 1000,00 EUR (9. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas. 

LAI TU SPĒTU:

1. veikt pārbaudes nepārtikas preču tirgus uzraudzības jomā; 
2. izglītot komersantus;
3. izskatīt patērētāju sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces. 

      Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 17. decembrim sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 
      Uzziņas pa tālruni 67388633.

      Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.