Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) aicina darbā Eiropas Patērētāju informēšanas centra juriskonsultu (viena vakance uz noteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 2. teicamas angļu valodas zināšanas; 
 3. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 4. vēlams – praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. interesantu un atbildīgu darbu sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
 2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. mēnešalgu no 835,00 EUR līdz 1000,00 EUR (9. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. izskatīt patērētāju pārrobežu iesniegumus un sūdzības;
 2. konsultēt un palīdzēt patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem.

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju līdz š. g. 9. jūnijam sūtīt pa e-pastu pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus.
         
Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu metroloģiskās uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā. 

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
 2. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 3. labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 4. spēja un vēlme ātri apgūt jaunas zināšanas un lietot tās praksē;
 5. B kategorijas autovadītāja tiesības;
 6. vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 7. vēlamas zināšanas un praktiskā darba pieredze metroloģijā un/vai testēšanā, kā arī izpratne par dažāda veida mērīšanas līdzekļiem un to darbības principiem. 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. interesantu un atbildīgu darbu metroloģiskās uzraudzības jomā; 
 2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos;
 4. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 1. veikt pārbaudes mērīšanas līdzekļu lietošanas vietās, t. sk., veikt mērīšanas līdzekļu metroloģiskos testus;
 2. veikt mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzības pārbaudes;
 3. veikt fasēto preču (pārtikas un nepārtikas) satura faktiskā daudzuma kontroli, t. sk., statistiskās kontroles testus;
 4. sniegt konsultācijas un izskatīt iesniegumus.

      
Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 25. jūnijam sūtīt pa e-pastu pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 vai izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumus. 

 Uzziņas pa tālruni 67388633, 26680864.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.