Informācija SIA “PRIEKS TŪRE” klientiem

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) rīcībā esošo informāciju tūrisma operators SIA “PRIEKS TŪRE” (turpmāk – Sabiedrība) ir apturējis savu darbību un nenodrošinās pārdotos ceļojumus. PTAC ir sazinājies ar Sabiedrību, tās valdes priekšsēdētājs Sergejs Ivasjuts ir apstiprinājis, ka šobrīd ceļojumos esošie cilvēki tiks nogādāti atpakaļ Latvijā un visiem patērētājiem, kas ir iegādājušies ceļojumus, tiks atgriezti samaksātie līdzekļi.

PTAC aicina patērētājus, kas priekšapmaksā ir samaksājuši par ceļojumiem, kuri netiks nodrošināti, sākotnēji vērsties pie Sabiedrības ar iesniegumu par naudas atmaksu (iesniegumam jāpievieno darījumu un samaksu apliecinošu dokumentu kopijas). Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums atmaksāt patērētājiem par pakalpojumu samaksāto naudu bez nepamatotas kavēšanās un saprātīgā termiņā. PTAC ieskatā saprātīgs termiņš ir ne vēlāk kā 30 dienas no iesnieguma saņemšanas. Sabiedrībai uz patērētāju iesniegumiem ir jāatbild 15 darbdienu laikā, ja tas netiek darīts un nauda par nesniegto ceļojuma pakalpojumu netiek atmaksāta, patērētājs ir tiesīgs vērsties ar iesniegumu PTAC.

Pagājušajā gadā par Sabiedrību  PTAC ir saņēmis 4 konsultācijas un 4 sūdzības. Šogad līdz Sabiedrības darbības apturēšanas izziņošanai PTAC ir sniedzis 3 konsultācijas, bet pēdējo dienu laikā PTAC vērsušies vēl 27 patērētāji. Šogad par Sabiedrību saņemtas kopā 5 sūdzības (divas no tām saņemtas līdz 24.augustam un trīs iesniegtas šonedēļ).

Jautājumu gadījumā ceļojuma laikā vai pēc ceļojuma patērētāji var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, zvanot pa tel.: +371 65452554.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Santa.Zarane@ptac.gov.lv, 67388622.

Publicēšanas datums: 31.08.2018.