Interaktīvā stendā Rēzeknē iepazīstinās ar drošības nozares profesionāļiem

Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par ar drošību un ar pārrobežu sadarbību saistītiem jautājumiem, tiek īstenota informatīva kampaņa #EUprotects/ ES - sargājam kopā. Eiropas Komisijas rīkotajā kampaņā ikviens aicināts iepazīt dažādu nozaru Latvijas profesionāļu ikdienu un uzzināt, kā viņi sadarbojas ar kolēģiem Eiropā, lai padarītu mūsu ikdienu drošāku. Rēzeknieši un pilsētas viesi aicināti apmeklēt multimediālu stendu, kas no 5. līdz 26. septembrim atradīsies tirdzniecības centrā Rēzekne, Atbrīvošanas alejā 138, un ataino dažādu profesionāļu pieredzes stāstus.

Viena no kampaņas vēstnesēm Latvijā ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore Linda Rinkule. Lindas vadītais departaments uzrauga, lai Latvijas tirgū nepārtikas preces un pakalpojumi atbilstu Eiropas Savienībā noteiktajiem standartiem. Tas tiek panākts, veicot preču pārbaudes, kā arī izstrādājot pakalpojumu drošības standartus.

2018. gadā Lindas vadītais departaments pārbaudīja 1428 dažādas preces, tajā skaitā rotaļlietas, elektropreces, gāzes iekārtas, bērnu preces, individuālos aizsardzības līdzekļus. Kopumā tika konstatēti 773 neatbilstoši preču modeļi, kas ir 54% no visiem pārbaudītajiem. Vēl laboratorijās tika testēts 171 preču paraugs, no kuriem 66 tika atzīti par neatbilstošiem. Šie produkti ir izņemti no apgrozības un vairs neapdraud lietotāju drošību.

“Viena no mana darba prioritātēm ir pārliecināties, ka tirgū ir nopērkamas drošas rotaļlietas un bērnu preces. Mums rūp, lai šo preču ķīmiskais sastāvs, to fiziskā struktūra un uzbūve neapdraudētu bērnus,” savu darbu raksturo Linda Rinkule.

Pateicoties rūpīgām pārbaudēm, 2018. gadā tirgū nenonāca 200 bīstami rotaļlietu modeļi, pasargājot bērnus no iespējamas saindēšanās vai savainošanās. Lai pasargātu patērētājus arī citās Eiropas valstīs, Lindas vadītais departaments informāciju ievieto vienotā Eiropas Savienības datubāzē. 2018. gadā tajā tika ievietoti 34 paziņojumi par Latvijā atklātām nedrošām precēm. Datubāze sniedz informāciju par Eiropas Savienības valstīs atklātajām nedrošajām precēm un ļauj atklāt un atsaukt no tirdzniecības vai aprites tās preces, kas nokļuvušas arī Latvijas tirgū.

#EUprotects/ ES - sargājam kopā kampaņas centrā ir cilvēki, kuri strādā ar pārrobežu jautājumiem, realizē ar ES atbalstu saistītus projektus, pilda savus pienākumus, apvienojot spēkus un sadarbojoties arī ar citu ES valstu profesionāļiem visdažādākajās jomās. Vairāk par Lindas un citiem profesionāļu stāstiem var uzzināt interaktīvajā stendā, kā arī ziņu portāla delfi.lv informatīvajā sadaļā "ES – sargājam kopā."

Drošības sajūta ir svarīga ikvienam no mums. Speciālistu, ugunsdzēsēju, glābēju, robežsargu, medmāsu, dispečeru, policistu, pētnieku un citu profesionāļu darbs reizēm ir nepamanāms, šķiet pašsaprotams un nereti paliek nenovērtēts. Iepazīsti cilvēkus, kas strādā Latvijā un kopā ar kolēģiem Eiropā  rūpējas, lai mūsu ikdiena būtu drošāka. Plašāk par kampaņu: https://europa.eu/euprotects/