Līgumsoda atcelšana – SIA Cityparks Latvija ir pienākums pildīt PTAC lēmumu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir saņēmis informāciju, ka SIA Cityparks Latvija tiesā ir pārsūdzējusi PTAC 2018.gada lēmumu, ar kuru SIA Cityparks Latvija aizliegts patērētājiem piedāvāt un piemērot netaisnīgus līguma noteikumus par līgumsodu. 

Līdz ar to SIA Cityparks Latvija ir aizliegts piemērot nesamērīgu un tiesību aktiem neatbilstošu līgumsodu, bet, ja šāds līgumsods ir piemērots, tad tas ir atceļams pilnībā. Vienlaikus SIA Cityparks Latvija ir noteikts pienākums atbilstošā veidā risināt patērētāju sūdzības, kā arī patērētājiem nodrošināt pietiekošu laiku, lai varētu iepazīties ar autostāvvietas noteikumiem un izpildīt to prasības, piemēram, veikt reģistrāciju elektroniskajā ierīcē.

Papildus minētajam PTAC ir saņēmis informāciju, ka SIA Cityparks Latvija atsaka tās piemēroto līgumsodu atcelšanu patērētājiem pamatojot to ar apstākli, ka PTAC lēmumam nepiekrīt un to ir pārsūdzējuši.

Vēršam uzmanību, ka, pat neskatoties uz to, ka PTAC lēmums ir pārsūdzēts, SIA Cityparks Latvija ir pienākums izpildīt tai noteikto tiesisko pienākumu, bet SIA Cityparks Latvija atteikšanās atcelt patērētājam piemēroto nesamērīgo līgumsodu, ir vērtējama gan kā patērētāju sūdzību neatbilstoša skatīšana, gan kopumā kā PTAC lēmuma nepildīšana.


Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Santa.Zarane@ptac.gov.lv, 67388622

 

Publicēšanas datums: 15.02.2019.