PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) vērš uzmanību, ka ražotājs Fisher-Price® brīvprātīgi atsauc šūpuļkrēslu Rock ‘n Play Sleeper. Lietojot šo šūpuļkrēslu pastāv risks bērnam nosmakt, apveļoties šūpuļkrēslā uz vēdera vai uz sāna.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs novēl saulainas un priecīgas Lieldienas!
SIA SHEVLAD lūdz pircējus atgriezt Ziemassvētku virteni 5m, 100 diodes, 220V, Modelis/tips: GE-9, kura iegādāta laika posmā no 2016.gada 22.decembra līdz 2018.gada 20.novembrim. Virtenes testēšanas laikā konstatētas vairākas neatbilstības, kuras var radīt apdraudējumu, apdegumu un degšanas risku cilvēkiem, īpašumam un mājdzīvniekiem
Tirgus uzraudzības ietvaros, sadarbojoties ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gadā veica LED virteņu paraugu testēšanu, lai pārliecinātos par to atbilstību elektrodrošuma prasībām.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019.gada februārī ir apstiprinājis grozījumus “Vadlīnijās taisnīga elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastādīšanai”. Vadlīnijas paredzētas, lai palīdzētu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem veidot patērētājiem adresētus līguma noteikumus, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Pircēju drošības nolūkos PEPCO ir pieņēmis lēmumu izņemt no tirdzniecības 284451 magnētisko puzli “Dzīvnieki” un 276731 koka puzli. Rotaļlietu partijas neatbilst prasībām attiecībā uz pieļaujamo formaldehīda saturu un var izraisīt ādas kairinājumu, ja tas nonāk saskarē ar ādu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir saņēmis informāciju no licencēta patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja SIA “LAREDO 5”, ka tā vārdā patērētājiem tiek piedāvāti viltus kredīti sludinājumu portālā ZIP.LV
Energoefektivitāte ir būtisks elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā, kurā kā viens no rīkiem tiek izmantots energomarķējums un tajā norādītā informācija var mudināt lietotājus iegādāties energoefektīvākus ražojumus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gadā veica pētījumu par reklāmām un preču/pakalpojumu reklamēšanas veidiem sociālajos tīklos, īpaši attiecībā uz uztura bagātinātājiem un dažādiem kosmētikas līdzekļiem. Svarīgi atzīmēt, ka izpētes periodā īpaša uzmanība tika pievērsta sociālā tīkla facebook.com publicētajai informācijai, t.i. Facebook lapām un lietotāju profilu publikācijām.
Jaunā rotaļlietu tendence, mīkstās rotaļlietas, kas daļēji vai pilnīgi pārklātas ar fliteriem, ir nonākušas ES tirgus uzraudzības iestāžu uzmanības lokā. Šajā paziņojumā aprakstīta Rotaļlietu drošuma direktīvas 2009/48/EK un piemērojamā standarta EN 71-1:2014 + A1:2018 „Rotaļlietu drošums. 1.daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” (EN 71-1), uz kuru publicēta atsauce Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, piemērošana mīkstajām rotaļlietām.
  •  
  • 1 of 52
  • "