PTAC jaunumi

 
PTAC ir saņēmis informāciju, ka SIA Cityparks Latvija tiesā ir pārsūdzējusi PTAC 2018.gada lēmumu, ar kuru SIA Cityparks Latvija aizliegts patērētājiem piedāvāt un piemērot netaisnīgus līguma noteikumus par līgumsodu. Lai arī PTAC lēmums ir pārsūdzēts, SIA Cityparks Latvija ir pienākums izpildīt tai noteikto tiesisko pienākumu.
2018. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izskatījis 3604 patērētāju sūdzības un sniedzis 34209 konsultācijas. Visvairāk sūdzības 2018. gadā ir saņemtas par aviopasažieru tiesību pārkāpumiem. Savukārt par iegādātām līguma noteikumiem neatbilstošām precēm saņemta 751 sūdzība, un par komercpraksi, reklāmu un e-komerciju saņemtas 548 sūdzības. Par līgumsaistību neizpildi saņemtas 259 sūdzības, savukārt par līguma noteikumiem neatbilstošiem pakalpojumiem – 191 sūdzība.
No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 29.decembrim PTAC īstenoja uzraudzības projektu „Patērētāju tiesību uzraudzība sociālajos tīklos un iepazīšanās portālos”. Projekta ietvaros PTAC pārbaudīja, vai iepazīšanās portālos netiek noklusēta patērētājiem būtiska informācija, vai netiek publicēta maldinoša rakstura reklāma, kā arī vai patērētājiem netiek piemēroti netaisnīgi līguma noteikumi, it īpaši šādu pakalpojumu abonēšanas gadījumos.
Informējam, ka rotaļlietai - Lelle Modern Girl, 340426,EAN kods 5902012753705, artikuls 340426, kas iegādāta laika posmā no 01.01.2018. līdz 30.08.2018., ir konstatētas neatbilstības un prece rada ķīmiskās saindēšanās risku.
Informējam, ka rotaļlieta ”Grabulis - Mīkstie kluči", izplatītājs SIA ”Vītoli AMI” (Latvija), neatbilst noteiktajām prasībām. Preces turpmāka lietošana nav pieļaujama, jo sakarā ar mīkstās rotaļlietas šuvju neizturību ir pieejams rotaļlietas pildījums, kuru bērns var norīt vai tas var iekļūt elpceļos, radot nosmakšanas risku.
PTAC ir izskatījis saņemtos 290 patērētāju iesniegumus par apmaksātajiem, bet nesaņemtajiem tūrisma pakalpojumiem no SIA “Prieks Tūre”, kurai tika konstatētas likviditātes problēmas un kura vairs pakalpojumu sniegšanu nenodrošina. Šobrīd, pamatojoties uz Uzņēmumu Reģistra valsts notāra lēmumu, ir izbeigta SIA “Prieks Tūre” darbība.
Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un Būvniecības valsts kontroles biroju šā gada februārī un martā organizēs 35 seminārus 21 Latvijas pilsētā par ES fondu atbalsta saņemšanu daudzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva būvniecības procesa nodrošināšanu.
2018. gada nogalē PTAC veica pētījumu “Latvijas iedzīvotāju zināšanas par savām patērētāju tiesībām un pieredze ar nekvalitatīvu vai nedrošu preču/ pakalpojumu iegādi” ar mērķi noskaidrot Latvijas iedzīvotāju informētību par savām patērētāju tiesībām.
Informējam ka precei - Atstarotājs ar latvju rakstu zīmēm, kas iegādāta laika posmā no 11.10.2018 līdz 19.01.2019 ir konstatētas neatbilstības. Atstarotājs nepilda savas funkcijas, tas ir, neatstaro gaismu.
Preču enerģijas patēriņš būtiski ietekmē kā dabas resursu un enerģijas patēriņu, tā arī iedzīvotāju maksājumus par patērēto enerģiju. Ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu attīstību un mazināt energoietilpīgu preču ietekmi uz vidi, Eiropas Savienībā šobrīd tiek pārskatīti noteiktu preču grupu ekodizaina un energomarķējuma noteikumi.
  •  
  • 1 of 49
  • "