PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs rīko semināru “Elektropreču atbilstība un kontrole” elektropreču ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem. Semināra mērķis ir veicināt izpratni par elektroprecēm piemērojamo normatīvo aktu prasībām, komersantu pienākumiem, sniegt informāciju par lielākajiem ES tirgus uzraudzības energoefektivitātes projektiem, kā arī sniegt priekšstatu par elektropreču neatbilstībām no laboratorijas skatpunkta.
Lai noskaidrotu patērētāju viedokli par finanšu uzkrājumiem, banku un nebanku kredītdevējiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019. gada nogalē veica pētījumu. Pētījuma objektivitātes nodrošināšanai tika aptaujāti 1005 respondenti no visiem Latvijas novadiem un vecuma grupām.
EEPLIANT2 projekta mērķis ir izstrādāt vienotu pieeju energomarķējuma un ekodizaina tirgus uzraudzībai sešpadsmit ES dalībvalstīs. Uzmanība tiek pievērsta trīs preču grupām: mājsaimniecību ledusskapjiem, profesionālajām aukstumiekārtām un tīklierosas gatavības režīma iekārtām.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju zināšanas par savām patērētāju tiesībām, kā arī pieredzi ar nekvalitatīvu vai nedrošu preču un pakalpojumu iegādi, PTAC 2019.gada izskaņā veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujas veikšanai tika aptaujāti vairāk kā 1000 respondentu visos Latvijas reģionos.
Konstatējot atsaukumā norādīto preci, patērētāji aicināti sazināties ar Philips pārstāvniecību Latvijā, lai no ražotāja puses saņemtu informāciju par turpmāko rīcību. Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju ražotājs brīdinas par atsaukumu arī preces izplatītājus.
Ar mērķi veidot bērniem drošu vidi un maksimāli samazināt iespējamo traumu risku spēļu laukumos, 2020. gada 7. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar PTAC izstrādātos Ministru kabineta noteikumus “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”.
Jau no 2020. gada 1. janvāra dūmu detektoriem ir jābūt uzstādītiem katrā mājoklī, jo tiem ir svarīgs uzdevums, parūpēties par cilvēku drošību, tāpēc īpaši svarīgi jau laicīgi pārliecināties par to, vai detektors ir efektīvs.
Pirmdien, 23. decembrī – no plkst. 8.15 līdz 15.00 (konsultācijas klātienē no 9.00 līdz 12.30) Piektdien, 27.decembrī – no plkst. 8.15 līdz 16.30 (konsultācijas klātienē no 9.00 līdz 12.30) Pirmdien, 30. decembrī – no plkst. 8.15 līdz 15.00 (konsultācijas klātienē no 9.00 līdz 12.30) Ceturtdien, 2. janvārī – no plkst. 8.15 līdz 17.00, Piektdien 3. janvārī – no plkst. 8.15 līdz 16.15. (Konsultācijas klātienē 2020. gadā no Pirmdienas līdz Ceturtdienai!)
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra veikto iedzīvotāju aptauju naudu svētku dāvanām mēdz aizņemties 14% Latvijas iedzīvotāju. Visbiežāk papildu finanšu līdzekļus iedzīvotāji plāno aizņemties bankā (5%) vai pie nebanku aizdevējiem (4%), ņemot ātro kredītu, atverot kredītlīniju vai izmantojot citu līdzvērtīgu pakalpojumu.
PTAC 2019. gadā piedalās Eiropas Ķimikāliju aģentūras (European Chemicals Agency (ECHA)) organizētajā uzraudzības projektā, kas veltīts biocīdu prasību ievērošanas kontrolei. Projekta mērķis ir pārbaudīt tirdzniecībā esošo apstrādāto izstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 ( 2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu prasībām un veicināt komersantu informētību.
  •  
  • 1 of 58
  • "