PTAC jaunumi

 
Kopumā 2019. gadā parādu atgūšanai no jauna tika nodotas 497 580 lietas par kopējo summu 246 617 384 EUR, kas ir par 22,91 % parādu atgūšanai nodoto lietu vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt parādu kopējā summa ir samazinājusies par 2,56%.
Aicinām patērētājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iesniegt iesniegumus un saņemt konsultācijas klātienē. Konsultācija klātienē tiks sniegtas: pirmdienās 13.00-16.30 un trešdienās 09.00-12.30.
Kaut arī iespējas ceļot uz tāliem galamērķiem šobrīd ir ierobežotas, tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumā ir ceļojumi, kuros doties ir iespējams arī esošajos apstākļos. Tāpēc PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un iegādāties ceļojumus tikai pie licencētiem un reģistrētiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
Līdz ar korona vīrusa Covid – 19 izraisīto pandēmiju gan pasaulē, gan Latvijā strauji pieauga pieprasījums pēc pirmās nepieciešamības precēm, dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām. Lai secinātu kāda ir šo preču pieejamība un cenas tirdzniecības vietās, kā arī interneta veikalos, PTAC sākot ar šī gada martu uzsāka preču monitoringu šajās trīs preču grupās.
Tā kā SIA “BIĻEŠU SERVISS” rīcībā nav pietiekamu naudas līdzekļu, lai veiktu visas par biļetēm samaksātās naudas atmaksu, un lai nodrošinātu taisnīgu biļešu vērtības atmaksu, tuvākajā laikā kriminālprocesa ietvaros tiks lemts jautājums par kārtību, kādā patērētājiem atgriežami SIA “BIĻEŠU SERVISS” rīcībā esošie naudas līdzekļi.
Ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) liftu pārbaudēs konstatēto, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar PTAC izstrādājusi un š.g. 2.jūlijā valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi”.
Administratīvā rajona tiesa 2020. gada 25. jūnijā ir atstājusi spēkā PTAC pieņemto lēmumu. Pagaidu noregulējums tika pieņemts, jo Sabiedrība lielam skaitam patērētāju 2020. gada 29. un 30. aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020. gada 1. jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums “Bezlimita internets Latvijā” par papildu maksu 2,50 EUR.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru SIA „Flavor Extra” par pārkāpumiem elektronisko cigarešu reklāmas izplatīšanā ir piemērota soda nauda 2000 EUR apmērā.
Ekonomikas ministrija atgādina, ka līdz ar ārkārtējās situācijas termiņa beigām, tiek atsāktas skaitītāju pārbaudes, nomaiņa un atkārtotā verificēšana, tādēļ aicinām dzīvojamo māju iedzīvotājus nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem skaitītājiem.
Līdz ar Covid – 19 izraisītās ārkārtējās situācijas atcelšanu, būtiski tiek samazināti ierobežojumi kultūras, izklaides un sporta pasākumiem, kas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzējiem ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no attiecīgo ierobežojumu atcelšanas brīža jāpaziņo par jauno pasākuma norises laiku un jānodrošina tā norise vismaz turpmākā gada laikā. Savukārt, ja pasākums ir atcelts – patērētājam ir tiesības saņemt atpakaļ samaksāto naudu.
  • "
  • 2 of 64
  • "