Pastiprinās noziedzīgi iegūtu līdzekļu kontroli nebanku sektorā

Līdz 2019. gada 1. janvārim patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāizveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma.

To paredz Ministru kabineta šā gada 5. jūnija sēdē apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr.245 “Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”.

Iekšējās kontroles sistēmas izveide mazinās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas iespējamību. Iekšējās kontroles sistēmas izveide un uzturēšana attieksies uz 59 kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kā arī tām kapitālsabiedrībām, kas vēlēsies iegūt speciālo atļauju (licenci).

Kā zināms, saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu (tālāk tekstā – likums), PTAC ir pienākums uzraudzīt, kā šā likuma prasības ievēro PTAC licencētie patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji. Likumā noteikts, ka PTAC licencētajiem patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem jāveic un jādokumentē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējums, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai un klientiem piemītošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus. Pamatojoties uz šo novērtējumu, tāpat tiem jāizveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma, tai skaitā izstrādājot un dokumentējot attiecīgās politikas un procedūras.

Grozījumi MK noteikumos izstrādāti, lai nodrošinātu, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji izveido noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu. Šādas iekšējās kontroles sistēmas esamība būs priekšnosacījums speciālās atļaujas (licences) parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanai.

Lai patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji varētu izstrādāt un ieviest iepriekšminēto iekšējās kontroles sistēmu, MK noteikumos paredzēts pusgada pārejas periods - grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā.2019. gada 1. janvārī.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālrunis 67013193
E-pasts Evita.Urpena@em.gov.lv; prese@em.gov.lv 
Web www.em.gov.lv
Twitter @EM_gov_lv
Youtube http://www.youtube.com/ekonomikasministrija 
Facebook http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
Flickr https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija

Publicēšanas datums: 05.06.2018.