Patērētāju viedoklis par finanšu uzkrājumiem, banku un nebanku kredītdevējiem

Lai noskaidrotu patērētāju viedokli par finanšu uzkrājumiem, banku un nebanku kredītdevējiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2019. gada nogalē veica pētījumu. Pētījuma objektivitātes nodrošināšanai tika aptaujāti 1005 respondenti no visiem Latvijas novadiem un vecuma grupām.

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju (70%) ir nemainīgi/fiksēti ienākumi, savukārt mainīgi ienākumi lielākoties ir vīriešiem un tiem, kas dzīvo ārpus Rīgas. Par ienākumu sabalansēšanu ar izdevumiem, lielākā daļa (55%) apgalvo, ka tas ir vienkārši, turpretī 40% norāda ka tas ir grūti, lielākoties šādu apgalvojumu izteica aptaujātie ar zemāku ienākumu līmeni. Nedaudz vairāk nekā ceturtā daļa iedzīvotāju (22%) mēdz saskarties ar grūtībām veikt regulāros maksājumus finanšu trūkuma dēļ (dažkārt 17%, bieži 5%). Trešdaļa iedzīvotāju norāda, ka ar šādām grūtībām saskaras reti, bet 42% - nekad.

Pats populārākais finanšu uzkrājuma veids ir bezskaidra nauda bankas kontos (44%). Faktori, kas visvairāk traucē veidot finanšu uzkrājumus iedzīvotāju vērtējumā ir nepietiekami/zemi ienākumi (60%), neskaidrība par nākotni un neuzticība naudas sistēmas stabilitātei.

Lielākā daļa aptaujāto (63%) pēdējo 3 gadu laikā nav ņēmuši kredītu bankā vai pie nebanku kredītdevēja, bet aptuveni puse no tiem, kas naudu ir aizņēmušies, to ir darījuši aizņemoties no nebanku kredītdevēja. Aptauja atklāja, ka biežāk no nebanku kredītdevējiem aizņemas cilvēki ar zemiem ienākumiem un kā galvenais mērķis, kāpēc tiek ņemts kredīts pie nebanku kredītdevēja, tiek minēts transportlīdzekļa iegāde vai remonts (26%). Galvenais iemesls, kādēļ tiek izmantoti nebanku kredītdevēja pakalpojumi, nevis veikts aizņēmums bankā, tiek minēts, ka ir iespējams ērti un ātri noformēt aizdevumu (65%). Šobrīd lielākajai daļai (60%) ir kāds spēkā esošs kredīts pie nebanku kredītdevēja (viens – 30%, divi – 15%, trīs līdz četri – 9%, pieci līdz deviņi – 5%, 10 un vairāk – 1%). Pats biežāk izmantotais aizdevuma veids pēdējo 3 gadu laikā ir aizdevums ar maksājumu grafiku (termiņš līdz 5 gadiem)/ patēriņa kredīts. To ir izmantojuši 45% iedzīvotāju, kuri pēdējo 3 gadu laikā ir ņēmuši kredītu

Priecē, ka vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto iedzīvotāju (73%), kuri pēdējo 3 gadu laikā ir ņēmuši kredītu norāda, ka viņiem nekad nav bijušas problēmas vai sarežģījumi ar kredīta atmaksu noteiktajā termiņā. Galvenais iemesls, kāpēc tomēr rodas problēmas atmaksāt kredītu, ir dažādi neplānoti tēriņi (56%), ienākumu samazināšanās (38%) un uzkrājumu trūkums/grūtības atlikt naudu kredīta atmaksai (37%).

Jāsaka, ka arī patērētāju informētība par kredītu ņemšanu ir augusi. Jautājumā par kredīta procentu likmes zināšanu, lielākā daļa respondentu (91%), kuri pēdējo 3 gadu laikā ir ņēmuši kredītu pie nebanku kredītdevēja, norādīja, ka pirms pēdējā kredīta ņemšanas zināja tā procentu likmi (2015. gadā to zināja 82%). Lielākā daļa respondentu (77%) arī zina, kādas ir iespējamās soda sankcijas. Kā arī, 80% aptaujāto pirms pēdējā kredīta ņemšanas izvērtēja konkrētā kredīta produkta veida piemērotību situācijai. Aptuveni puse respondentu, apgalvo, ka viņi ir saskārušies ar nebanku kredītdevēja tiešu vai netiešu aicinājumu noslēgt aizdevuma līgumu par lielāku summu, nekā bija nepieciešams (46%), savukārt 49% apgalvo, ka viņi nav saskārušies ar šādu situāciju.

PTAC arī turpmāk plāno informēt patērētājus par kredītu ņemšanas niansēm un to, kā aizņemties atbildīgi un droši.

Ar pilnu Pētījumu aicinām iepazīties PTAC mājaslapā.

 

Papildu informācija:

Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums: 22.01.2020.