PTAC aicina pievērst uzmanību izklaides aktivitāšu drošumam

Patērētāju Tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) aicina atzīmēt Starptautisko bērnu aizsardzības dienu 1.jūnijā, pievēršot uzmanību izklaides pakalpojumu drošumam, tā kā skolēnu vasaras brīvlaikā bērni izmanto dažādas izklaides aktivitātes – batutus, virvju trases, piepūšamās atrakcijas, dažādus peldlīdzekļus u.c. – ir svarīgi ievērot dažādus drošības pasākumus.

Lai bērnus pasargātu no savainošanās, ir svarīgi gan sev, gan citiem atgādināt arī šķietami pašsaprotamas lietas, tāpēc PTAC aicina vecākus:

  • pārrunāt ar bērniem drošas uzvedības pamatus, atgādināt par piesardzības pasākumiem un nepieciešamību lietot atbilstošus aizsarglīdzekļus – ķiveres, aizsargus u.c.;
  • pievērst uzmanību spēļu iekārtām bērnu spēļu laukumos, tās izvēloties atbilstoši bērna vecumam un spējām;
  • stāstīt un atgādināt bērniem par drošību un rīcību ārkārtas situācijās;
  • daudzdzīvokļu māju pagalmos prasīt nedrošo spēļu laukumu elementu, piemēram, šūpoļu ar nekustīgajām dzelzs piekarēm, demontāžu, jo to izmantošana rada nopietnus draudus bērniem, vai sabojāto elementu remontu;
  • neaizmirst, ka batutiem jābūt aprīkotiem ar aizsargtīklu un uz tiem drīkst lēkāt tikai pa vienam;
  • piepūšamos baseinus jāiztukšo uzreiz pēc lietošanas un jāapgriež otrādi;
  • atcerēties, ka piepūšamajām atrakcijām ir jābūt labi piestiprinātām pie zemes.

Pakalpojumu sniedzējam pirms izklaides pakalpojuma sniegšanas ir jāinformē patērētāji par visiem nosacījumiem un instrukcijām aktivitāšu izmantošanai un  jānodrošina atbilstošs un drošs inventārs.

PTAC aicina patērētājus, t.sk., bērnu vecākus aktīvi ziņot PTAC par nelaimes gadījumiem, kur iesaistīta nedroša prece vai pakalpojums, kā rezultātā patērētāji, t.sk., bērni ir guvuši traumu, tādējādi pasargājot arī citus no iespējamiem nelaimes gadījumiem! Par nelaimes gadījumu var ziņot pa tālruni: 67388639, PTAC mājaslapā sadaļā: Patērētājiem - Preču un pakalpojumu drošums - Ziņo par bīstamām precēm vai pakalpojumiem, sūtot ziņu uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv.