PTAC pieņem lēmumu par SIA “TRAVEL TIME” darbības pārtraukšanu

PTAC informē, ka attiecībā uz SIA “TRAVEL TIME” (reģ. Nr. 40003703024) (turpmāk – Sabiedrība) ir pieņemts lēmums par pagaidu noregulējumu, ar kuru Sabiedrībai nekavējoties jāpārtrauc piedāvāt un pārdot Sabiedrības sagatavotos ceļojumus. Sabiedrībai darbība jāpārtrauc līdz brīdim kamēr Sabiedrība nesaņems speciālo atļauju (licenci) un neiesniegs PTAC nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju) ceļotāju iemaksātās naudas garantijai.

Šāds lēmums pieņemts, jo uzsāktās uzraudzības lietas ietvaros PTAC konstatēja, ka Sabiedrība piedāvā pārdošanai un pārdod ceļojumus bez likumā noteiktās speciālas atļaujas (licences) saņemšanas un nodrošinājuma (bez apdrošināšanas polises vai bankas garantijas) un, ņemot vērā lietā esošos faktus un apstākļus, konstatētais pārkāpums var radīt tūlītēju un būtisku kaitējumu ceļotāju ekonomiskajām interesēm. PTAC konstatēja, ka Sabiedrība turpina piedāvāt pārdošanai ceļojumus, kas attiecīgi Sabiedrības saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes gadījumā, likviditātes problēmu dēļ rada risku, ka netiktu nodrošināta ceļotāju samaksāto līdzekļu atmaksāšana, tāpat arī Sabiedrība nesadarbojas un nesniedz PTAC informāciju.

Arī Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) publiskojamo datu bāzē iekļautā informācija liecina, ka Sabiedrībai 2019.gada 7.aprīlī ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds. Saskaņā ar VID publiskojamo datu bāzē pieejamo vēsturisko informāciju Sabiedrībai Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi ir jau kopš 2018.gada 26.aprīļa. Minētais netiešā veidā liecina par to, ka Sabiedrībai, iespējams, ir finansiāla rakstura problēmas.

Sabiedrība līdz šim brīdim nav iesniegusi PTAC dokumentu, kas apliecina spēkā esošā nodrošinājuma termiņa pagarinājumu, kā arī nav iesniegusi jaunu apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju nākamajam periodam.

PTAC aicina ceļotājus pirms tūrisma pakalpojuma līguma slēgšanas pārliecināties, vai tūrisma operatoram ir spēkā nodrošinājums (apdrošināšana vai bankas garantija), kas tūrisma operatora likviditātes problēmu gadījumā nodrošina ceļotāju iemaksāto naudas summu atmaksu par nenotikušajiem ceļojumiem. Attiecīgo informāciju iespējams iegūt PTAC tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē vai Ekonomikas ministrijas līdz 2019.gada 1.jūlijam uzturētajā tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāzē.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums: 10.05.2019.