PTAC veicis uztura bagātinātāju uzraudzības projektu un izstrādājis vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai

Ideāla figūra rokas stiepiena attālumā, dabiska svara zaudēšana, pārtika pret vēzi- šie un daudzi citi reklāmu saukļi tā vien aicina patērētājus iegādāties nezināmas izcelsmes brīnumlīdzekļus. Nereti reklāmas materiālos tiek sniegti maldinoši un patiesībai neatbilstoši apgalvojumi par produkta pārsteidzošo un neticamo iedarbību, - uztura bagātinātājiem tiek piedēvētas ārstnieciskas īpašības, tiek sniegti apgalvojumi par ātru novājēšanu un citiem pārsteidzošiem rezultātiem. Tā kā patērētāji bieži izvēlas šos produktus iegadāties redzēto reklāmu iespaidā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir veicis uzraudzības projektu uztura bagātinātāju reklamēšanas un pārdošanas jomā, kā arī izstrādājis Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus.

Tā kā pēdējos gados notiek pastāvīga uztura bagātinātāju tirgus paplašināšanās un palielinās to lietošanas popularitāte, pieaug arī iespēja uztura bagātinātāju nepamatotai vai nepareizai lietošanai. Lai izvērtētu komercpraksi, kura tiek īstenota uztura bagātinātāju jomā, PTAC laika posmā no 2013.gada 2.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim īstenoja uzraudzības projektu “Komercprakse, piedāvājot uztura bagātinātājus” (turpmāk – Projekts). Projekta gaitā PTAC secināja, ka galvenokārt pārkāpumi ir saistīti ar patērētājiem sniegto informāciju par uztura bagātinātāju raksturojumu un to īpašībām. Piemēram, reklāmās tiek noklusēta vai netiek sniegta skaidra informācija par to, ka piedāvātais produkts ir uztura bagātinātājs. Tāpat bīstamību rada arī produkti, kas patērētājiem tiek reklamēti kā uztura bagātinātāji, bet nav iekļauti Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā, līdz ar to nav pārliecības par šo produktu patieso izcelsmi, kvalitāti, lietošanas drošumu un iedarbību. 

Galvenie projekta gaitā konstatētie pārkāpumi:

 • Uztura bagātinātājiem piedēvētas ārstnieciskās īpašības.
 • Izmantotas neapstiprinātas veselīguma norādes vai apstiprinātās veselīguma norādes interpretētas, paplašinot to saturu.
 • Piedāvāti PVD uztura bagātinātāju reģistrā nereģistrēti uztura bagātinātāji.
 • Reklāmās nav sniegta norāde, ka piedāvātais produkts ir uztura bagātinātājs.
 • Reklāmās nav ietverts brīdinājums „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturuˮ
 • Reklāmās nav nodrošināta brīdinājuma „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturuˮ atbilstība normatīvo aktu prasībām.

Projekta ietvaros tika uzsāktas 123 administratīvās lietas no kurām 115 gadījumos komersanti ir veikuši labprātīgas darbības un novērsuši konstatētos pārkāpumus. Savukārt 8 gadījumos ir pieņemts  lēmums. Projekta rezultātā galvenokārt ir panākta konstatēto pārkāpumu novēršana, komercprakses īstenotājiem veicot labprātīgas darbības un situācija uztura bagātinātāju reklamēšanas, popularizēšanas un pārdošanas jomā ir uzlabojusies.

Tā kā uztura bagātinātāju lietošana nereti tiek uzsākta tieši reklāmu iespaidā, un Projekta gaitā tika atklāti būtiski pārkāpumi uztura bagātinātāju reklamēšanas un pārdošanas jomas īstenotājā komercpraksē, PTAC ir izstrādājis Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus.  Vadlīnijas izstrādātas ar mērķi sniegt padomus uzņēmējiem godīgas komercprakses īstenošanai, un, lai palīdzētu izprast galvenās normatīvo aktu prasības, kuras ievērojot komersanti savā praksē nepieļautu negodīgas darbības vai bezdarbību pret patērētājiem, tostarp sniedzot atbilstošu informāciju par uztura bagātinātājiem. Izstrādātajās Vadlīnijās PTAC aicina komersantus rūpīgi izvērtēt komercpraksē izmantotās informācijas, apgalvojumu un veselīguma norāžu atbilstību un patiesumu, kā arī rēķināties, ka nepieciešamības gadījumā būs jāspēj pierādīt izmantotās informācijas patiesums. Sniegtajai informācijai par konkrēto produktu ir jābūt pasniegtai vidusmēra patērētājam pieejamā, saprotamā, nepārprotamā un viegli uztveramā veidā. 

Padomi patērētājiem, iegādājoties uztura bagātinātājus:

 1. Uztura bagātinātājs nav zāles! Tas ir pārtikas produkts ikdienas uztura papildināšanai, kas neārstē slimības. Neuzticieties uztura bagātinātājiem, kuriem pārdevējs piedēvē ārstnieciskas īpašības. Nepērciet tos, jo labākajā gadījumā tiem nebūs nekāda efekta, bet sliktākajā – Jūs nodarīsiet kaitējumu savai veselībai.
 2. Pirms jebkādu uztura bagātinātāju iegādes jākonsultējas ar ģimenes ārstu.
 3. Pirms pirkuma veikšanas pārliecinieties, vai uztura bagātinātājs un tā izplatītājs, tostarp interneta veikals, ir reģistrēts PVD. To var izdarīt apmeklējot PVD mājaslapas www.pvd.gov.lv sadaļu “Reģistri” vai arī sazinoties ar PVD speciālistiem.
 4. Nepērciet uztura bagātinātāju, ja tīmekļa vietnē nav norādīta informācija par produkta ražotāju un izplatītāju, pārdevēja juridiskā adrese un kontaktinformācija saziņai. 
 5. Esiet kritiski pret reklāmā un uztura bagātinātāju tīmekļa vietnē piedēvētajām uztura bagātinātāja īpašībām un efektiem. Tie var būt nepatiesi un pārspīlēti!
 6. Esiet piesardzīgi attiecībā uz atsauksmēm un “profesionāļu” ieteikumiem uztura bagātinātāja tīmekļa vietnē! Ja tās pašas personas, bet ar citiem vārdiem un uzvārdiem, iesaka uztura bagātinātāju līdzīgā tīmekļa vietnē citā valodā, visticamāk, tās ir viltus atsauksmes.

Padomi patērētājiem kā izvairīties no apšaubāmies svaru samazināšanas produktiem un neuzķerties uz komersantu “āķiem” 

Vadlīniju projekts godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus

Vadlīniju faktu lapa

Veiktās uzraudzības rezultāti un vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai, piedāvājot uztura bagātinātājus

Uztura bagātinātāji un to reklamēšanas nepilnības

Veselīguma norādes. Jaunas norādes iesniegšanas process

Neskaidrību gadījumos komercprakses uzraudzības jautājumos aicinām vērsties PTAC Patērētāju tiesību uzraudzības departamentā, rakstot uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv vai zvanot pa tālruņa nr. 67388626 vai 67388628.

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv, 67388622, 26544528
Publicēšanas datums 28.05.2018.