Rezultāti: Projekts EEPLIANT2 ekodizaina un energomarķējuma jomā

Vienotais projekts EEPLIANT2 tika uzsākts 2017. gada septembrī ar mērķi palīdzēt sasniegt Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Energomarķējuma regulā un Ekodizaina direktīvā noteiktos ekonomiskos un vides ieguvumus, palielinot atbilstību energoefektivitātes prasībām. Projekta laikā tik vērtēta mājsaimniecības aukstumiekārtu un profesionālo aukstumiekārtu tehniskā dokumentācija, pārbaudīta to energoefektivitāte, kā arī tīklierosas gatavības režīma iekārtu enerģijas patēriņš.

EEPLIANT2 projekta īstenošanā piedalījās  17 tirgus uzraudzības iestādes (turpmāk – TUI) un valsts aģentūras no Austrijas, Bulgārijas, Dānijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Portugāles, Slovēnijas un Zviedrijas kopīgi īstenojot uzraudzību, veicot pārbaudes un darbības neatbilstību novēršanai.

Projekta rezultātā neatbilstības tika atklātas 40 % pārbaudīto mājsaimniecības ledusskapju, 79 % pārbaudīto profesionālo ledusskapju un 80 % pārbaudīto tīklierosas gatavības režīma iekārtām. Atsevišķo produktu kategoriju neatbilstības rādītāji ne vienmēr ataino situāciju tirgū, jo TUI pievērsa uzmanību arī produktiem, kuriem bija vislielākā neatbilstības iespējamība. 

Mājsaimniecību aukstumiekārtas

Projekta ietvaros tika atlasīti un vērtēti dažādi aukstumiekārtu un saldētavu veidi un to kombinācijas, ņemot vērā ekodizaina, energomarķējuma un tiešsaistes marķēšanas noteikumus. Tika veiktas dokumentu pārbaudes, produktu testēšana un mēģinājumi atklāt iespējamu noteikumu apiešanu.

Kopumā desmit ES valstīs tika pārbaudīti 89 tiešsaistes veikali, lai pārliecinātos par pareizu marķējuma izvietošanu. 80 % no tiem tika uzskatīti par neatbilstošiem, bet 34 % energomarķējumu nebija vispār.

Tehniskā dokumentācija tika pārbaudīta 172 produktiem, vērtējot vairāk nekā 50 parametrus. 61 % modeļu bija dažas problēmas ar tehnisko dokumentāciju, 17 % modeļu pēc saziņas ar uzņēmējiem tika atzīti par neatbilstošiem.

43 mājsaimniecības aukstumiekārtu modeļi tika testēti neatkarīgā akreditētā laboratorijā, un 40 % no tiem tika atzīti par neatbilstošiem. 
Līdz šim 79 uzņēmēji ir veikuši/veic pasākumus, lai uzlabotu sava produkta tehnisko dokumentāciju vai mainītu e-veikalā sniegto informāciju. Savukārt 17 modeļi tika izņemti no tirgus un 8 gadījumos tika piemērots naudas sods. 

Profesionālās aukstumiekārtas

EEPLIANT2 ietvaros tika pārbaudīta arī 64 profesionālo aukstumiekārtu tehniskā dokumentācija. Tehniskās dokumentācijas pārbaudes iekļāva vairāk nekā 50 parametrus, un 40 % gadījumu iestādes pieprasīja veikt izmaiņas deklarētajos datos. Savukārt 29 modeļi tika testēti neatkarīgā sertificētā laboratorijā.

Laboratorijas testos 79 % pārbaudīto modeļu tika konstatēti būtiski trūkumi. 15 iekārtām (52 %) izmērītais enerģijas patēriņš bija lielāks nekā deklarētais patēriņš, pārsniedzot noteikto verifikācijas pielaidi. Vairāk nekā pusei iekārtu izmērītais iekšējais tilpums bija ievērojami mazāks par deklarēto.

Attiecībā uz neatbilstošajiem produktiem neatbilstību novēršanas darbības turpinās. Vairāki modeļi jau ir izņemti no tirgus, un 7 gadījumos tika piemērots naudas sods.

Tīklierosas gatavības režīma iekārtas

EEPLIANT2 projekta ietvaros tika pārbaudīti produktu grupu sektora „Savienoto iekārtu produkti”, uz kuriem attiecas Tīklierosas gatavības režīma un ārējo strāvas avotu noteikumi. Līdzīgi kā pārējiem produktiem, veiktās darbības ietvēra dokumentu pārbaudi, priekštestēšanu un pilna mēroga testēšanu. Tika pārbaudītas tādas produktu kategorijas kā sarežģītas televizora papildierīces, maršrutētāji/modemi, kafijas automāti, mājas kinozāles sistēmas/skaļruņu sistēmas, spēļu konsoles, robotizēti putekļsūcēji, klēpjdatori/piezīmjdatori. 

No 59 pārbaudītajiem produktiem 80 % bija dažas neatbilstības, piemēram, 59 % – saistībā ar informācijas sniegšanas prasībām, 36 % – saistībā ar enerģijas pārvaldības prasībām un 29 % – saistībā ar gatavības režīma elektroenerģijas patēriņa prasībām. 

Labākā prakse un ES pievienotā vērtība 

EEPLIANT2 palīdz saskaņot tirgus uzraudzību visā Eiropā, stiprinot pārrobežu sadarbību,  daloties ar labāko praksi un zināšanām. Šim mērķim projekta ietvaros tika izstrādātas labās prakses vadlīnijas un instrumentu kopums ar veidlapām un citiem dokumentiem, lai palīdzētu palielināt ekodizaina un energomarķējuma tirgus uzraudzības produktivitāti un efektivitāti. Tie ir padarīti pieejami visām ES iestādēm, tādējādi sniedzot labumu arī tiem, kas varētu būt mazāk pieredzējuši konkrētajā tehniskajā jomā vai produktu nozarē.

EEPLIANT2 uzdevums bija ne tikai  palīdzēt dalībvalstīm pārbaudīt enerģijas patēriņu simtiem ES tirgū pieejamu konkrētu produktu, bet arī veicināt sadarbību ar galvenajiem tirgus dalībniekiem un ieinteresētajām pusēm, piemēram, rūpniecības un patērētāju asociācijām, lai palielinātu informētību un panāktu augstākus atbilstības rādītājus ES ekodizaina un energomarķējuma prasībām. Šī projekta pamatā ir EEPLIANT2014 darbs, kura ietvaros tika novērtēts LED lampu, sildītāju un printeru enerģijas patēriņš un pārbaudīta to atbilstība energoefektivitātes prasībām. Darbs turpinās pašlaik notiekošajā EEPLIANT3 saskaņoto pasākumu kopumā, kur iestādes un organizācijas no 20 ES dalībvalstīm un Turcijas pārbaudīs un testēs gaisa kondicionierus un komforta ventilatorus, veļas žāvētājus, ūdens sildītājus, ventilācijas iekārtas, apgaismes ierīces un lokālos telpu sildītājus. 

76 pārbaudītu un joprojām funkcionējošu produktu ziedošana

EEPLIANT2 stratēģijas un plāna pamatā ir ilgtspējība, tāpēc 76 no pārbaudītajiem produktiem ir ziedoti labdarības organizācijām un valsts iestādēm Briselē. Visas ziedotās iekārtas būs marķētas ar ES finansējuma emblēmu, apliecinot ES sniegto ieguldījumu.

Pilno preses relīzes versiju skatīt šeit.

Konsultāciju tālrunis: 65452554

Papildu informācija medijiem: 
Evija Lene 
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vecākā konsultante 
Evija.Lene@ptac.gov.lv
68806520, 22006628. 

Publicēšanas datums: 24.03.2020.