“Taxify” apņemas kompensēt patērētājiem pārmaksu par Jaungada nakts braucieniem

Taxify OÜ (turpmāk – Sabiedrība) Jaungada naktī uz dažām stundām pārsniedza Rīgas domes noteiktos maksimālos tarifus un Sabiedrības paziņojumā patērētājiem norādīto braukšanas maksu. Kaut arī Sabiedrība cenu paaugstinājumu skaidro ar augsto taksometru pieprasījumu, ko risināja ar dinamiskās cenas aprēķina algoritmu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) Sabiedrības īstenoto komercpraksi uzskata par negodīgu (maldinošu), jo Sabiedrība klientiem izsūtītajos paziņojumos bija iekļāvusi informāciju tikai par to, ka Jaungada naktī tiks piemēroti tobrīd spēkā esošie Rīgas domes (RD) saistošajos noteikumos noteiktie taksometru maksimālie tarifi.

Sabiedrība aplikācijas “Taxify” lietotājiem (patērētājiem) 2017.gada 28.decembrī uz elektronisko pastu izsūtīja informāciju (turpmāk - Paziņojums), kurā cita starpā informēja, ka “Vecgada vakarā un Jaungada rītā visiem braucieniem tiks piemērots jauns tarifs: 2.13€ iekāpšana, 0.71€ kilometrs, 0.14€ minūte”.

PTAC konstatēja, ka Sabiedrība Paziņojumā sniedza patērētājiem maldinošu informāciju, jo 2018.gada 1.janvārī no plkst.02.00 līdz 2018.gada 1.janvāra plkst.05.00, izmantojot lietotni “Taxify”, patērētājiem netika piemērota Paziņojumā norādītā braukšanas maksa, bet gan ievērojami augstāka maksa nekā tā iepriekš tika norādīta patērētājiem adresētajā Paziņojumā (proti, minētajā laika periodā  braukšanas maksa lietotnē “Taxify” tika aprēķināta pēc Sabiedrības  dinamiskās cenas aprēķina algoritma). Tādējādi patērētājiem adresētajā Paziņojumā sākotnēji nebija ietverta visa patērētājam būtiskā informācija par pakalpojumu – t.i., braukšanas maksas piemērošanu. PTAC Sabiedrības īstenoto komercpraksi saistībā ar izplatīto (nosūtīto) Paziņojumu patērētājiem uzskata par negodīgu (maldinošu) komercpraksi.

Sabiedrība ir apņēmusies veikt labprātīgas darbības, lai novērstu patērētājiem radīto kaitējumu, proti, visiem aplikācijas “Taxify” lietotājiem, kuri par taksometru pakalpojumiem norēķinājās bezskaidrā naudā, atmaksāt starpību starp cenu, kura bija norādīta Paziņojumā, un cenu, kura bija norādīta aplikācijā “Taxify”. 

Sabiedrība ir apņēmusies izsūtīt visiem aplikācijas “Taxify” lietotājiem, kuri brauca dinamiskā tarifa stundās, izmantojot aplikāciju “Taxify”, ziņas un atmaksāt starpību klientiem, kuri maksāja bezskaidrā naudā, ja klients aizpildīs pieteikuma formu, kurā būs jānorāda telefona numurs un jāatzīmē, ka klients vēlas saņemt atpakaļ pārmaksāto starpību. Starpība tiks atgriezta bezmaksas kuponu veidā.

Lai pieteiktos kompensācijai, Sabiedrība aicina patērētājus aizpildīt pieteikumu līdz 7. septembrim. Pieteikumus pieejams ŠEIT.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa
Santa.Zarane@ptac.gov.lv, 67388622.
Publicēšanas datums: 01.09.2018.