Tirgū nedrīkst būt termopapīrs, kas satur Bisfenolu A

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) atgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes  Regulā (ES) Nr. 1907/2006 2016. gada 12. decembrī tika pieņemti grozījumi, kas nosaka, ka pēc 2020. gada 2. janvāra nedrīkst laist tirgū termopapīru, kurā Bisfenola A (turpmāk – BPA) koncentrācija ir vienāda ar vai lielāka par 0,02% masas.  

BPA ir reproduktīvās sistēmas toksikants, kas var ietekmēt bērnu veselību nākotnē, nonākot mātes organismā grūtniecības laikā. Grozījumi veikti, jo Eiropas Ķimikāliju aģentūra secināja, ka pastāv nepieņemams risks to darba ņēmēju veselībai, kuri rīkojas ar termopapīru, kas satur BPA lielākā koncentrācijā.

PTAC aicina atbildīgos komersantus pirms termopapīra laišanas tirgū pārliecināties, ka tā BPA saturs nepārsniedz iepriekš minēto koncentrāciju. Kā pierādījums, ka termopapīra ražotājs ir izpildījis iepriekš minēto prasību, var būt testēšanas pārskats vai daļa no ražošanas tehniskās dokumentācijas, kas apliecina, ka termopapīra BPA koncentrācija nepārsniedz Regulā noteikto.

PTAC norāda, ka ražotāju, importētāju un izplatītāju (izplatītājs, kas pirmais piedāvā preci Latvijas tirgū) pienākums pirms termopapīra laišanas tirgū ir pārliecināties, ka preces ražotājs ir ievērojis Regulā minētās prasības attiecībā uz BPA.

PTAC informē, ka BPA ierobežojums termopapīrā nekādā veidā neietekmē iekārtas, kuras aprīkotas ar termodrukas mehānismu darbību, piemēram, kases aparāti, līdz ar to nav nepieciešams veikt to pārveidi vai nomaiņu.

2020. gadā tiks veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tirgū pieejams termopapīrs, kura BPA koncentrācija nepārsniedz Regulā noteikto.

 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām konsultēties ar PTAC, izmantojot e-pastu pasts@ptac.gov.lv, vai arī zvanot pa tālruņiem: 67388639, 68806556.

 

Papildu informācija:
Santa Zarāne
Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Santa.Zarane@ptac.gov.lv,
67388622, 22006628.

Publicēšanas datums: 19.02.2020.