PTAC jaunumi

 
Brīdinājums patērētājiem par cigarešu dūmu detektora imitāciju Dummy, OR-DC-616, EAN 5901752483569 (Ražotājs Orno®). Cigarešu dūmu detektora imitācija nav ierīce, kas nodrošina aizsardzību pret nosmakšanu!!!
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka FIELDMANN ķēdes zāģa modelis FZP 4516B ir nedrošs tā lietotājiem, jo tā daļas - priekšējais rokturis, aizmugurējais rokturis, priekšējais rokas aizsargs un ķēdes ķērājs neiztur slodzi, kurai tās ir pakļautas lietošanas laikā, tādējādi radot nopietnu savainošanās risku tā lietotājiem.
Pēdējo gadu laikā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā tika saņemtas patērētāju sūdzības par vairākiem sporta klubiem, galvenokārt par sankciju piemērošanu līguma laušanas gadījumā. Lai konstatētu un novērstu būtiskākos pārkāpumus, laika posmā no 2017.gada 6.marta līdz 2018.gada 16.martam PTAC īstenoja uzraudzības projektu “Sporta klubu pakalpojumu līgumu un īstenotās komercprakses uzraudzība”. Projekta ietvaros tika izvērtēti pakalpojumu sniedzēju patērētājiem piedāvātie līgumi un konstatēti būtiskāki pārkāpumi.
Izvērtējot no patērētājiem saņemtos iesniegumus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs secināja, ka Bigbank AS Latvijas filiāle ar patērētājiem slēgtajos darījumos pretēji labas ticības principam un, neievērojot Civillikuma noteiktās prasības, īstenoja profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.
Šodien, 18. aprīlī, tika atklāta valsts vienotā komunikācijas un mācību aktivitāšu programma “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”, kas triju gadu laikā informēs un izglītos sabiedrību par daudzveidīgajiem valsts un pašvaldību e-risinājumiem. Nozīmīgākā programmas sastāvdaļa ir mācības un 6000 digitālo aģentu – zinošu bibliotekāru, skolotāju, valsts un pašvaldību darbinieku, tīkla izveide Latvijā.
Patērētāju sūdzību skaits finanšu pakalpojumu jomā 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu ir pieaudzis par 44,16%. Patērētāji 138 gadījumos sūdzējušies par parādu atgūšanu, 76 gadījumos par kreditēšanas jomu, 25 gadījumos par apdrošināšanas jomu, savukārt 45 gadījumos par citiem finanšu pakalpojumiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2018.gada 29.martā ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā ar kuru SIA „Creamfinance Latvia” tiek uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt negodīgu komercpraksi un piemērota soda nauda 15 000,00 EUR apmērā. SIA “Creamfinance Latvia” pārstāv divus īstermiņa kreditēšanas zīmolus – “Crediton.lv” un “Ladyloan.lv”.
Eiropas Komisija ierosina uz patērētājiem orientētu jaunu kursu, lai nodrošinātu, ka visi Eiropas patērētāji pilnībā izmanto savas tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2018.gada 13.martā pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā ar kuru SIA „INVESTUM” (turpmāk – Sabiedrība) ir uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt lēmumā konstatēto negodīgu komercpraksi un uzlikta soda nauda 300,00 EUR apmērā par negodīgas komercprakses īstenošanu.
Pieaugot patērētāju interesei par preču iegādi interneta veikalos un paplašinoties interneta veikalu tirgum, pieaug arī saņemto sūdzību skaits. 2017.gadā par distances līgumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) ir saņemtas 486 sūdzības, kas ir par 222 sūdzībām jeb 112% vairāk kā 2016.gada tādā pašā laika periodā. Arī 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu bija vērojams sūdzību skaita pieaugums, proti, 2016.gadā – 264 sūdzības un 2015.gadā – 175 sūdzības.
  • "
  • 2 of 42
  • "