PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru SIA „RIMI LATVIA” ir piemērota soda nauda 20 000 EUR apmērā, kā arī aizliegta turpmāka negodīga komercprakse lēmumā raksturoto un līdzīgu piedāvājumu (akciju) izsludināšanā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir gandarīts, ka saskaņā ar 16.oktobrī izsludinātajiem Grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir būtiski uzlabots normatīvais regulējums, lai kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji (gan kredītiestādes, gan nebanku kredītdevēji) varētu atbildīgi izvērtēt patērētāju spēju atmaksāt kredītu. Likuma grozījumi uzliek par pienākumu rūpīgāk izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt kredītu, piemēram, pieļaujot tikai dokumentāri pamatotas informācijas par ienākumiem izmantošanu.
“Kredītinformācijas Birojs” (KIB) datu bāzē šobrīd ir reģistrēti 1040,9 tūkstoši aktīvi privātpersonu līgumi finanšu nozares uzņēmumiem, no tiem 97,1 tūkstoši ir kavēti. Papildus kredītlīgumiem privātpersonām pašlaik ir reģistrēti 305 tūkstoši kavētu rēķinu nefinanšu uzņēmumiem.
No šā gada 19. - 21. oktobrim izstādes „Māja. Dzīvoklis” laikā Ekonomikas ministrija un informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneri informēs namu pārvaldītājus un dzīvokļu īpašniekus par pieejamo ES fondu finansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī kvalitatīvu ēku renovāciju. Izstādes laikā notiks arī seminārs "Daudzdzīvokļu mājokļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas tendences šodien un rīt".
PTAC, izvērtējot iegūto informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” 40.punktu, paziņo, ka SIA “Prieks Tūre” ir likviditātes problēmas un tā nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt kompleksos tūrisma pakalpojumus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gada 21.septembrī apturēja SIA “Baltic Finance Fund” (turpmāk – Sabiedrība) izsniegtās speciālās atļaujas (licences) darbību patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un piemēroja soda naudu 20’000 EUR apmērā par pieļautiem sistemātiskiem patērētāju maksātspējas izvērtēšanas pārkāpumiem.
Reaģējot uz jūlijā publicēto Eiropas Komisijas un ES patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu aicinājumu, uzņēmums “Airbnb” pauž apņēmību veikt savos pakalpojumu sniegšanas noteikumos nepieciešamās izmaiņas un uzlabot savu cenu atspoguļošanas praksi.
Ceturtdien, 20. septembrī, vairāk nekā 200 Līvānu novada 3. un 4. klašu audzēkņi piedalīsies projektā “Viena diena drošībai”, ko organizē AS “Sadales tīkls”. Pasākumā bērni viegli saprotamā veidā praktiski iepazīsies ar dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) tirgus uzraudzības pasākumu ietvaros veica pārbaudi SIA “SATIS”, reģ.Nr.40003108492 (turpmāk – Sabiedrība) piederošajā dzelzsbetona izstrādājumu ražotnē Gaujas ielā 24/21, Vangažos, Inčukalna novadā.
Trešdien, 12. septembrī, Valsts kanceleja uzsāk laba servisa kustības kampaņu. Tās laikā uzmanība tiks pievērsta valsts pārvaldes darbiniekiem, mudinot iedzīvotājus balsot par kompetentākajiem un atsaucīgākajiem klientu konsultantiem, tādējādi nosakot, kas šogad būs gada Klientu apkalpošanas Goda balvas saņēmēji.
  • "
  • 2 of 47
  • "