PTAC jaunumi

 
Atsauktā prece: Koka vilciens ar magnētiem, preces Nr. 3010874, partijas Nr. 211693, pārdošanā kopš 2018. gada novembra. Iemesls: Produkts satur sīkas detaļas, kas var izraisīt aizrīšanās risku bērniem.
Saskaņā ar "Safety Gate" informācijas apmaiņas sistēmas par nedrošām precēm ziņojumu, ir atklāts, ka prece Nr. 35796 rada nopietnu risku. Ja jums ir šādas rotaļu gļotas, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu! Atgrieziet to tirdzniecības vietā, kur nopirkāt, lai to apmainītu vai lai saņemtu pirkuma cenas atlīdzību.
Saskaņā ar "Safety Gate" informācijas apmaiņas sistēmas par nedrošām precēm ziņojumu, ir atklāts, ka prece Nr. 35687Z rada nopietnu risku. Ja jums ir šādas rotaļu gļotas, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu! Atgrieziet to tirdzniecības vietā, kur nopirkāt, lai to apmainītu vai lai saņemtu pirkuma cenas atlīdzību.
Saskaņā ar "Safety Gate" informācijas apmaiņas sistēmas par nedrošām precēm ziņojumu, ir atklāts, ka prece Nr. 35686A rada nopietnu risku, jo, testējot doto preci, BORA migrācija pārsniedz standarta EN 71-3:2013+A3:2018 ,,Rotaļlietu drošums. 3. daļa. Ķīmiskās īpašības” noteikto robežvērtību. Ja jums ir šādas rotaļu gļotas, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu! Atgrieziet to tirdzniecības vietā, kur nopirkāt, lai to apmainītu vai lai saņemtu pirkuma cenas atlīdzību.
Pagājušā gada 28. decembrī PTAC pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru atzina SIA CityParks Latvija īstenoto komercpraksi par negodīgu. Pretēji PTAC lēmumā norādītajam SIA CityParks Latvija, nepildot uzlikto tiesisko pienākumu, rada būtisku aizskārumu patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm. Līdz ar to konkrētajā situācijā lēmuma piespiedu izpildes panākšanai PTAC uzliek SIA CityParks Latvija piespiedu naudu 10000,00 EUR.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) vērš uzmanību, ka ražotājs Fisher-Price® brīvprātīgi atsauc šūpuļkrēslu Rock ‘n Play Sleeper. Lietojot šo šūpuļkrēslu pastāv risks bērnam nosmakt, apveļoties šūpuļkrēslā uz vēdera vai uz sāna.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs novēl saulainas un priecīgas Lieldienas!
SIA SHEVLAD lūdz pircējus atgriezt Ziemassvētku virteni 5m, 100 diodes, 220V, Modelis/tips: GE-9, kura iegādāta laika posmā no 2016.gada 22.decembra līdz 2018.gada 20.novembrim. Virtenes testēšanas laikā konstatētas vairākas neatbilstības, kuras var radīt apdraudējumu, apdegumu un degšanas risku cilvēkiem, īpašumam un mājdzīvniekiem
Tirgus uzraudzības ietvaros, sadarbojoties ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gadā veica LED virteņu paraugu testēšanu, lai pārliecinātos par to atbilstību elektrodrošuma prasībām.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019.gada februārī ir apstiprinājis grozījumus “Vadlīnijās taisnīga elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastādīšanai”. Vadlīnijas paredzētas, lai palīdzētu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem veidot patērētājiem adresētus līguma noteikumus, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
  • "
  • 2 of 53
  • "