PTAC jaunumi

 
Saskaņā ar "Safety Gate" informācijas apmaiņas sistēmas par nedrošām precēm ziņojumu, ir atklāts, ka prece Nr. 35686A rada nopietnu risku, jo, testējot doto preci, BORA migrācija pārsniedz standarta EN 71-3:2013+A3:2018 ,,Rotaļlietu drošums. 3. daļa. Ķīmiskās īpašības” noteikto robežvērtību. Ja jums ir šādas rotaļu gļotas, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu! Atgrieziet to tirdzniecības vietā, kur nopirkāt, lai to apmainītu vai lai saņemtu pirkuma cenas atlīdzību.
Pagājušā gada 28. decembrī PTAC pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru atzina SIA CityParks Latvija īstenoto komercpraksi par negodīgu. Pretēji PTAC lēmumā norādītajam SIA CityParks Latvija, nepildot uzlikto tiesisko pienākumu, rada būtisku aizskārumu patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm. Līdz ar to konkrētajā situācijā lēmuma piespiedu izpildes panākšanai PTAC uzliek SIA CityParks Latvija piespiedu naudu 10000,00 EUR.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) vērš uzmanību, ka ražotājs Fisher-Price® brīvprātīgi atsauc šūpuļkrēslu Rock ‘n Play Sleeper. Lietojot šo šūpuļkrēslu pastāv risks bērnam nosmakt, apveļoties šūpuļkrēslā uz vēdera vai uz sāna.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs novēl saulainas un priecīgas Lieldienas!
SIA SHEVLAD lūdz pircējus atgriezt Ziemassvētku virteni 5m, 100 diodes, 220V, Modelis/tips: GE-9, kura iegādāta laika posmā no 2016.gada 22.decembra līdz 2018.gada 20.novembrim. Virtenes testēšanas laikā konstatētas vairākas neatbilstības, kuras var radīt apdraudējumu, apdegumu un degšanas risku cilvēkiem, īpašumam un mājdzīvniekiem
Tirgus uzraudzības ietvaros, sadarbojoties ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gadā veica LED virteņu paraugu testēšanu, lai pārliecinātos par to atbilstību elektrodrošuma prasībām.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019.gada februārī ir apstiprinājis grozījumus “Vadlīnijās taisnīga elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastādīšanai”. Vadlīnijas paredzētas, lai palīdzētu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem veidot patērētājiem adresētus līguma noteikumus, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Pircēju drošības nolūkos PEPCO ir pieņēmis lēmumu izņemt no tirdzniecības 284451 magnētisko puzli “Dzīvnieki” un 276731 koka puzli. Rotaļlietu partijas neatbilst prasībām attiecībā uz pieļaujamo formaldehīda saturu un var izraisīt ādas kairinājumu, ja tas nonāk saskarē ar ādu.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir saņēmis informāciju no licencēta patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja SIA “LAREDO 5”, ka tā vārdā patērētājiem tiek piedāvāti viltus kredīti sludinājumu portālā ZIP.LV
Energoefektivitāte ir būtisks elements Eiropas Savienības klimata un enerģētikas politikas satvarā, kurā kā viens no rīkiem tiek izmantots energomarķējums un tajā norādītā informācija var mudināt lietotājus iegādāties energoefektīvākus ražojumus.
  • "
  • 2 of 53
  • "