PTAC jaunumi

 
Ar mērķi veidot drošu vidi spēļu laukumos, samazinātu risku, kā arī aizsargātu bērnus no iespējamām traumām, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem”, nosakot speciālās drošuma prasības publiskai lietošanai paredzētām bērnu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, aprīkojumam un spēļu laukumiem, kā arī to novērtēšanas kārtību.
Informējam, ka, testējot virteni ar 200 LED spuldzītēm, ražotājs Taizhou Tianze Lamp Industry, Ltd, Ķīna, modelis/art. – 785, tika konstatētas neatbilstības, un patērētāji kuri laika periodā no 28.09.2018 līdz 13.12.2018 portālā www.kumi.lv ir iegādājušies šo virteni tiek aicināti nekavējoties to atgriezt atpakaļ un saņemt par preci samaksāto naudas summu.
2018. gadā PTAC kopā saņemtas 314 rakstveida sūdzības vai iesniegumi par finanšu pakalpojumiem. Patērētāji PTAC 88 gadījumos sūdzējušies par parādu atgūšanu, 70 gadījumos par kreditēšanas jomu, 18 gadījumos par apdrošināšanas jomu, savukārt 54 gadījumos par citiem finanšu pakalpojumiem.
PTAC ir saņēmis informāciju, ka SIA Cityparks Latvija tiesā ir pārsūdzējusi PTAC 2018.gada lēmumu, ar kuru SIA Cityparks Latvija aizliegts patērētājiem piedāvāt un piemērot netaisnīgus līguma noteikumus par līgumsodu. Lai arī PTAC lēmums ir pārsūdzēts, SIA Cityparks Latvija ir pienākums izpildīt tai noteikto tiesisko pienākumu.
2018. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izskatījis 3604 patērētāju sūdzības un sniedzis 34209 konsultācijas. Visvairāk sūdzības 2018. gadā ir saņemtas par aviopasažieru tiesību pārkāpumiem. Savukārt par iegādātām līguma noteikumiem neatbilstošām precēm saņemta 751 sūdzība, un par komercpraksi, reklāmu un e-komerciju saņemtas 548 sūdzības. Par līgumsaistību neizpildi saņemtas 259 sūdzības, savukārt par līguma noteikumiem neatbilstošiem pakalpojumiem – 191 sūdzība.
No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 29.decembrim PTAC īstenoja uzraudzības projektu „Patērētāju tiesību uzraudzība sociālajos tīklos un iepazīšanās portālos”. Projekta ietvaros PTAC pārbaudīja, vai iepazīšanās portālos netiek noklusēta patērētājiem būtiska informācija, vai netiek publicēta maldinoša rakstura reklāma, kā arī vai patērētājiem netiek piemēroti netaisnīgi līguma noteikumi, it īpaši šādu pakalpojumu abonēšanas gadījumos.
Informējam, ka rotaļlietai - Lelle Modern Girl, 340426,EAN kods 5902012753705, artikuls 340426, kas iegādāta laika posmā no 01.01.2018. līdz 30.08.2018., ir konstatētas neatbilstības un prece rada ķīmiskās saindēšanās risku.
Informējam, ka rotaļlieta ”Grabulis - Mīkstie kluči", izplatītājs SIA ”Vītoli AMI” (Latvija), neatbilst noteiktajām prasībām. Preces turpmāka lietošana nav pieļaujama, jo sakarā ar mīkstās rotaļlietas šuvju neizturību ir pieejams rotaļlietas pildījums, kuru bērns var norīt vai tas var iekļūt elpceļos, radot nosmakšanas risku.
PTAC ir izskatījis saņemtos 290 patērētāju iesniegumus par apmaksātajiem, bet nesaņemtajiem tūrisma pakalpojumiem no SIA “Prieks Tūre”, kurai tika konstatētas likviditātes problēmas un kura vairs pakalpojumu sniegšanu nenodrošina. Šobrīd, pamatojoties uz Uzņēmumu Reģistra valsts notāra lēmumu, ir izbeigta SIA “Prieks Tūre” darbība.
Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum un Būvniecības valsts kontroles biroju šā gada februārī un martā organizēs 35 seminārus 21 Latvijas pilsētā par ES fondu atbalsta saņemšanu daudzīvokļu ēku atjaunošanai, aktualitātēm būvniecības normatīvajā regulējumā un kvalitatīva būvniecības procesa nodrošināšanu.
  • "
  • 2 of 50
  • "