PTAC jaunumi

 
Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra veikto iedzīvotāju aptauju naudu svētku dāvanām mēdz aizņemties 14% Latvijas iedzīvotāju. Visbiežāk papildu finanšu līdzekļus iedzīvotāji plāno aizņemties bankā (5%) vai pie nebanku aizdevējiem (4%), ņemot ātro kredītu, atverot kredītlīniju vai izmantojot citu līdzvērtīgu pakalpojumu.
PTAC 2019. gadā piedalās Eiropas Ķimikāliju aģentūras (European Chemicals Agency (ECHA)) organizētajā uzraudzības projektā, kas veltīts biocīdu prasību ievērošanas kontrolei. Projekta mērķis ir pārbaudīt tirdzniecībā esošo apstrādāto izstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 ( 2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu prasībām un veicināt komersantu informētību.
2019. gada 1. pusgadā pēdējo piecu gadu laikā pēc ilgāka pārtraukuma Nebanku kredītdevēju sektorā vērojams jauno aizdevumu summu kopējā apjoma samazinājums. Kopumā licencētie nebanku tirgus dalībnieki 2019. gada 1. pusgadā ar patērētājiem noslēdza gandrīz 749 tūkst. jaunus darījumus un no jauna izsniedza kredītus 294,75 milj. EUR apmērā, kas ir par 111 tūkst. darījumu un par 14,29 milj EUR mazāk nekā 2018. gada 1. pusgadā. Jauno darījumu skaits 2019. gada 1. pusgadā samazinājās visos piecos kredītu veidos.
  •  
  • 1 of 188
  • "