PTAC jaunumi

 
Tirgus uzraudzības ietvaros, sadarbojoties ar citām Eiropas Savienības dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādēm, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) 2018.gadā veica LED virteņu paraugu testēšanu, lai pārliecinātos par to atbilstību elektrodrošuma prasībām.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019.gada februārī ir apstiprinājis grozījumus “Vadlīnijās taisnīga elektronisko sakaru pakalpojumu līguma sastādīšanai”. Vadlīnijas paredzētas, lai palīdzētu elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem veidot patērētājiem adresētus līguma noteikumus, nodrošinot to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Pircēju drošības nolūkos PEPCO ir pieņēmis lēmumu izņemt no tirdzniecības 284451 magnētisko puzli “Dzīvnieki” un 276731 koka puzli. Rotaļlietu partijas neatbilst prasībām attiecībā uz pieļaujamo formaldehīda saturu un var izraisīt ādas kairinājumu, ja tas nonāk saskarē ar ādu.
  • "
  • 2 of 172
  • "