PTAC jaunumi

 
Izsludināts atsaukums! Vannas rotaļlietai - pīlītēm EAN kods 4814723004179 kas iegādāta laika posmā no 04.06.2019 līdz 24.10.2019 ir konstatētas neatbilstības prasībām! Rotaļlieta rada nopietnu saindēšanās risku, jo pārbaudēs atklājās bīstamās vielas di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP) kā arī summārais ftalātu: di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP), dibutilftalāta (DBP) un butilbenzilftalāta (BBP), kuru saturs rotaļlietas pamatmateriālā pārsniedz (REGULAS 1907/2006 XVII pielikuma 51.punktā) noteikto pieļaujamo koncentrāciju rotaļlietām.
2020. gada 23. janvārī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pieņēma lēmumu Nr.T-2020-13, ar kuru ir anulēta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firmai “BULTA-TURS” (turpmāk – “BULTA-TURS”) 2019. gada 4. septembrī izsniegtā licence Nr. T-2019-242 tūrisma aģenta un tūrisma operatora pakalpojumu sniegšanai, kā arī “BULTA-TURS” ir izslēgta no tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzes.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs rīko semināru “Elektropreču atbilstība un kontrole” elektropreču ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem. Semināra mērķis ir veicināt izpratni par elektroprecēm piemērojamo normatīvo aktu prasībām, komersantu pienākumiem, sniegt informāciju par lielākajiem ES tirgus uzraudzības energoefektivitātes projektiem, kā arī sniegt priekšstatu par elektropreču neatbilstībām no laboratorijas skatpunkta.
  • "
  • 2 of 192
  • "