PTAC jaunumi

 
Patērētāju sūdzību skaits finanšu pakalpojumu jomā 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu ir pieaudzis par 44,16%. Patērētāji 138 gadījumos sūdzējušies par parādu atgūšanu, 76 gadījumos par kreditēšanas jomu, 25 gadījumos par apdrošināšanas jomu, savukārt 45 gadījumos par citiem finanšu pakalpojumiem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2018.gada 29.martā ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā ar kuru SIA „Creamfinance Latvia” tiek uzlikts tiesiskais pienākums izbeigt negodīgu komercpraksi un piemērota soda nauda 15 000,00 EUR apmērā. SIA “Creamfinance Latvia” pārstāv divus īstermiņa kreditēšanas zīmolus – “Crediton.lv” un “Ladyloan.lv”.
Eiropas Komisija ierosina uz patērētājiem orientētu jaunu kursu, lai nodrošinātu, ka visi Eiropas patērētāji pilnībā izmanto savas tiesības saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.
  • "
  • 2 of 135
  • "