Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Ugunsdzēšamo aparātu testēšana Nr. PTAC 2014/07MI 12.09.2014. līdz 2014.gada 29.septembra plkst. 10:00 MPA Dresden GmbH Reg.Nr. HRB 28268 41999,99 EUR
Līgums Nr. PTAC2014/ 07MI
Spēkā no 17.12.2014. līdz 15.12.2017.  

Paziņojums par plānoto līgumu

"Ugunsdzēšamo aparātu testēšana"
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 12.09.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Demakina
(tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Ugunsdzēšamo aparātu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/07MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION)
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Ugunsdzēšamo aparātu testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 29.septembra plkst. 10:00 PTAC.


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
"Ugunsdzēšamo aparātu testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/07MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 03.11.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 3.novembris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k. 
PretendentsReģistrācijas numurs    Līgumcena
(EUR bez PVN)
1.MPA Dresden GmbHHRB 2826841999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: MPA Dresden GmbH, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.

Kāpņu testēšana Nr. PTAC 2014/06MI PĀRTRAUKTS 23.09.2014. (sakarā ar to, ka līdz Iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums) 09.09.2014. līdz 2014.gada 22.septembra plkst. 10:00 - -

-

Paziņojums par plānoto līgumu

"Kāpņu testēšana"

PĀRTRAUKTS 23.09.2014. (sakarā ar to, ka līdz Iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums)

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.09.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Agrita Birzule
(tālr. 67388639, e-pasts: Agrita.Birzule@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Kāpņu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/06MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION)
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Kāpņu testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 22.septembra plkst. 10:00 PTAC.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija Nr. PTAC 2014/05MI 04.09.2014. līdz 2014.gada 15.septembra plkst. 10:00 SIA „memais.com” Reģ. Nr.40103531766 9034,30 EUR
Līgums Nr. PTAC2014/ 05MI
Spēkā no 29.09.2014. līdz 19.12.2014. (1.daļa); 30.08.2015.  (2.daļa)

Paziņojums par plānoto līgumu

„Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija”
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 04.09.2014.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko
(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Sanita Gertmane
(tālr. 67388622, e-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:
Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2014/05MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai „Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2014.gada 15.septembra plkst. 10:00, PTAC.
 


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam
„Patērētāju tiesību aizsardzības centra informatīvi skaidrojošās kampaņas „Par atbilstošu būvizstrādājumu izvēli” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2014/05MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 17.09.2014.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 15.septembris

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.
p.k.
PretendentsReģistrācijas numurs Līgumcena
(EUR bez PVN)
 1. SIA „memais.com”  40103531766 9034,30

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „memais.com”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.