Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Līdzdalība patērētāju strīdu risināšanā nav | Līgums nr. 1 - Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asiociācija" 51 576, 96 EU

spēkā no 15.01.2018. līdz 21.12.2018.

Līdzdalība patērētāju strīdu risināšanā nav | Līgums Nr. 19 - Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" 39 199,00 EUR

Spēkā no 07.07.2016. līdz 20.12.2016.

Līdzdalība patērētāju strīdu risināšanā nav | Līgums Nr. 1 - Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" 51 396,00 EUR

Spēkā no 20.01.2017. līdz 22.12.2017.