Iepirkumi

Redakcijas datums: 06.08.2018.

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC2016/07MI 16.11.2016. līdz 2016.gada 28.novembra plkst.10:00 SIA “INTERUM Tehnologies” 41999,99

Līgums Nr. PTAC2016/ 07MI

Spēkā no 20.12.2016. līdz 19.12.2019.

(saņemts PTAC 22.12.2016.)

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/07MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 29.11.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 29.novembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “INTERUM Tehnologies”

40103361203

41999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “INTERUM Tehnologies”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 16.11.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636,

e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388642,

e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/07MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 28.novembra plkst.10:00 PTAC.

Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde Nr. PTAC2016/06MI 04.11.2016. līdz 2016.gada 15.novembra plkst.10:00 SIA „Arkada-M” 14860,00

Līgums Nr. PTAC2016/ 06MI

Spēkā no 08.12.2016. līdz 07.01.2017.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/06MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 24.11.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 24.novembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

SIA „Arkada-M”

40003856342

14860,00

2.

UAB „Vegastel”

300527895

23794,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA „Arkada-M”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 04.11.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. +371 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Inese Sidraba (tālr. +371 67388629, e-pasts: Inese.Sidraba@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/06MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Portatīvā fāzētā režģa ultraskaņas defektoskopa un biezuma mērītāja iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 15.novembra plkst.10:00 PTAC.

PTAC informācijas sistēmas "UZRAUGS" pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC 2016/05MI PĀRTRAUKTS 14.11.2016. (sakarā ar Iepirkuma instrukcijas precizējumiem) 04.11.2016. līdz 2016.gada 15.novembra plkst.10:00 - -

-

PĀRTRAUKTS 14.11.2016. (sakarā ar Iepirkuma instrukcijas precizējumiem)

Paziņojums par plānoto līgumu

"PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 04.11.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/05MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 15.novembra plkst.10:00 PTAC.

Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana Nr. PTAC2016/04MI 30.08.2016. 2016.gada 12.septembra plkst.10:00 I daļa - SIA „Zakbook”, II daļa - SIA „Lejiņa un Šleiers” I daļa - 7910.00 EUR II daļa - 14500.00 EUR

I daļa – Līgums Nr. PTAC2016/04MI_I

Spēkā no 14.10.2016. līdz 31.12.2016.

II daļa – Līgums Nr. PTAC2016/04MI_II

Spēkā no 13.10.2016. līdz 31.12.2016.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

“Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/04MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 23.09.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 20.septembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas

I daļai “PTAC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par individuālo sūdzību risināšanu” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana” (turpmāk – I daļa);

II daļai „EPIC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par veiksmīgu un drošu iepirkšanos internetā Eiropas Savienībā kontekstā ar pirms Ziemassvētku aktīvās iepirkšanās periodu” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija” (turpmāk – II daļa):

Nr.

p.k.

Pretendents

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

I daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

II daļai

1.

SIA „Zakbook”

50103462771

7910.00

2.

AS “TV Latvija”

40003892235

22000.00

18000.00

3.

SIA „Lejiņa un Šleiers”

40103781542

14500.00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

I daļai – nav;

II daļai – nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

I daļai – SIA „Zakbook”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais;

II daļai – SIA „Lejiņa un Šleiers”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 30.08.2016.

1. Pasūtītājs:

I daļai – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

II daļai – PTAC Eiropas Patērētāju informēšanas centrs,

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv),

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Sanita Gertmane (tālr. 67388622, e-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv )

2. Iepirkuma priekšmets:

Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/04MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 12.septembra plkst.10:00 PTAC.