Iepirkumi

Redakcijas datums: 28.11.2018.

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde Nr. PTAC 2017/02MI 17.07.2017. līdz 2017.gada 1.augusta plkst.10:00 PTAC SIA “ARMGATE” 14509,00

Līgums Nr. PTAC2017/ 02MI

Spēkā no 21.08. līdz 20.09.2017.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkumam

“Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2017/02MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 09.08.2017.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 9.augustā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.p.k.PretendentsReģistrācijas numursCena (EUR bez PVN)
1.SIA "ARMGATE"5000320853114509,00

 

 

 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “ARMGATE”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu
"Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 17.07.2017.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), 
reģ.nr.90000068854
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;
Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45
Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. +371 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Inese Sidraba (tālr. +371 67388653, 
e-pasts: Inese.Sidraba@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets: 
Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2017/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai "Mērierīces ogļskābās gāzes satura noteikšanai gāzētajiem dzērieniem iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
līdz 2017.gada 1.augusta plkst.10:00 PTAC.

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana PTAC 2017/01MI 09.02.2017. līdz 2017.gada 20.februāra plkst.10:00 A/S “Inspecta Latvia” 41999,00

Līgums Nr. PTAC2017/ 01MI

Spēkā no 02.03.2017. līdz 01.03.2020.

(saņemts PTAC 06.03.2017.)

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

“Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2017/01MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 23.02.2017.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 23.februārī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

A/S “Inspecta Latvia”

40003130421

41999,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: A/S “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana "

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.02.2017.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdien-piektdien no plkst.8:30 līdz plkst.17:00

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Sofija Demakina (tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Sofija.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2017/01MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas nav nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2017.gada 20.februāra plkst.10:00 PTAC.

PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC2016/07MI 16.11.2016. līdz 2016.gada 28.novembra plkst.10:00 SIA “INTERUM Tehnologies” 41999,99

Līgums Nr. PTAC2016/ 07MI

Spēkā no 20.12.2016. līdz 19.12.2019.

(saņemts PTAC 22.12.2016.)

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/07MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 29.11.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 29.novembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “INTERUM Tehnologies”

40103361203

41999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “INTERUM Tehnologies”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 16.11.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636,

e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388642,

e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/07MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "PTAC informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 28.novembra plkst.10:00 PTAC.