Iepirkumi

Redakcijas datums: 28.11.2018.

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana Nr. PTAC2016/04MI 30.08.2016. 2016.gada 12.septembra plkst.10:00 I daļa - SIA „Zakbook”, II daļa - SIA „Lejiņa un Šleiers” I daļa - 7910.00 EUR II daļa - 14500.00 EUR

I daļa – Līgums Nr. PTAC2016/04MI_I

Spēkā no 14.10.2016. līdz 31.12.2016.

II daļa – Līgums Nr. PTAC2016/04MI_II

Spēkā no 13.10.2016. līdz 31.12.2016.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

“Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/04MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 23.09.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 20.septembrī

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas

I daļai “PTAC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par individuālo sūdzību risināšanu” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un popularizēšana” (turpmāk – I daļa);

II daļai „EPIC informatīvi skaidrojošās kampaņas “Par veiksmīgu un drošu iepirkšanos internetā Eiropas Savienībā kontekstā ar pirms Ziemassvētku aktīvās iepirkšanās periodu” radošā risinājuma un koncepcijas izstrāde un realizācija” (turpmāk – II daļa):

Nr.

p.k.

Pretendents

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

I daļai

Līgumcena

(EUR bez PVN)

II daļai

1.

SIA „Zakbook”

50103462771

7910.00

2.

AS “TV Latvija”

40003892235

22000.00

18000.00

3.

SIA „Lejiņa un Šleiers”

40103781542

14500.00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:

I daļai – nav;

II daļai – nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

I daļai – SIA „Zakbook”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais;

II daļai – SIA „Lejiņa un Šleiers”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 30.08.2016.

1. Pasūtītājs:

I daļai – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

II daļai – PTAC Eiropas Patērētāju informēšanas centrs,

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv),

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Sanita Gertmane (tālr. 67388622, e-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv )

2. Iepirkuma priekšmets:

Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/04MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Informatīvi skaidrojošo kampaņu radošo risinājumu izstrāde, realizācija un popularizēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 12.septembra plkst.10:00 PTAC.

Viena jauna kompaktā apvidus dienesta automobiļa iegāde Nr. PTAC2016/03MI; 06.07.2016. 2016.gada 18.jūlija plkst.10:00 SIA “NORDE” 23139,67

Līgums Nr. PTAC2016/ 03MI

Spēkā no 09.08.2016. līdz 08.10.2016.

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

“Viena jauna kompaktā apvidus dienesta automobiļa iegāde”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/03MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 22.07.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 22.jūlijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

SIA “NORDE”

40003242722

23139,67

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: SIA “NORDE”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Viena jauna kompaktā apvidus dienesta automobiļa iegāde"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 06.07.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersona:

Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta direktore/ iestādes direktora vietniece Kristīne Riekstiņa, tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv

2. Iepirkuma priekšmets:

Viena jauna kompaktā apvidus dienesta automobiļa iegāde;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2016/03MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Viena jauna kompaktā apvidus dienesta automobiļa iegāde";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 18.jūlija plkst.10:00 PTAC.

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana Nr. PTAC 2016/02MI 16.06.2016. 2016.gada 4.jūlija plkst. 10:00 AS “Inspecta Latvia” 41999,00

Līgums Nr. PTAC2016/ 02MI

Spēkā no 25.07.2016. līdz 24.07.2019.

(saņemts PTAC 29.07.2016.)

Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

“Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana”

(Identifikācijas Nr. PTAC 2016/02MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 06.07.2016.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 6.jūlijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

AS “Inspecta Latvia”

40003130421

41999,00

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: AS “Inspecta Latvia”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu

"Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana "

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 16.06.2016.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija;

Darba laiks: pirmdien-ceturtdien no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdien no plkst.8:15 līdz plkst.15:45

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Kristīne Riekstiņ (tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Demakina (tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Demakina@ptac.gov.lv);

2. Iepirkuma priekšmets:

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2016/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) balonu, kas ir nodrošināti ar pī zīmes marķējumu, testēšana";

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2016.gada 4.jūlija plkst.10:00 PTAC.