Iepirkumi

Redakcijas datums: 22.05.2018.

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana Nr. PTAC 2015/03MI 09.04.2015. līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00 I daļa - Lithuanian Energy Institute, II daļa - AB „Vilniaus metrologijos centras” I daļa - 7500,00 EUR II daļa - 6407,38 EUR

I daļaLīgums Nr.PTAC2015/ 03MI-I/ 12PK-392.15.15

Spēkā no 05.06.2015. līdz 05.12.2015.
(saņemts PTAC 12.06.2015.)

II daļa Līgums Nr. PTAC2015/ 03MI-II

Spēkā no 28.05.2015. līdz 28.11.2015.

Paziņojums par plānoto līgumu

"Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana"

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Publicēšanas datums: 09.04.2015.

 

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),

reģ.nr.90000068854

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;

Kontaktpersonas:

par iepirkuma procedūras jautājumiem – Helēna Butenko

(tālr. 67388636, e-pasts: Helena.Butenko@ptac.gov.lv)

par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Inese Sidraba

(tālr. 67388629, e-pasts: Inese.Sidraba@ptac.gov.lv);

 

2. Iepirkuma priekšmets:

Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana;

 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC 2015/03MI;

 

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteiktajai kārtībai "Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana";

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2015.gada 20.aprīļa plkst.10:00 PTAC.

 


Paziņojums par lēmumu

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam

"Siltumenerģijas skaitītāju un elektroenerģijas skaitītāju testēšana"

(Identifikācijas Nr. PTAC 2015/03MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 05.05.2015.

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 5.maijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Līgumcena

(EUR bez PVN)

1.

(I daļa) Lithuanian Energy Institute

111955219

7500,00

2.

(II daļa) AB „Vilniaus metrologijos centras”

120229395

6407,38

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei:

I daļa – Lithuanian Energy Institute, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

II daļa – AB „Vilniaus metrologijos centras”, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu.

 

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām Nr. EM 2015/29 27.03.2015. līdz 2015.gada 10.aprīļa plkst. 11:00 SIA „KONELS” 5000.00 EUR
Līgums Nr. PTAC/EM 2015/ 29

Spēkā no 14.07.2015. līdz 13.07.2016.

Paziņojuma publikācija nav paredzēta, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Kondicionēšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un garantijas nodrošināšana Patērētāju tiesību aizsardzības centra vajadzībām Nr. EM 2015/28 26.03.2015. līdz 2015.gada 9.aprīļa plkst. 10:00 IK „Vial-D” 4335.00 EUR

Līgums Nr. PTAC/EM 2015/ 28

(saņemts PTAC 12.06.2015.)

Spēkā no 08.06.2015. līdz 07.07.2015.