Kontaktforma komersantiem

Jautā šeit, ja Tev ir jautājumi, kā uzņēmējam, par strīdu risināšanas procesu ar patērētājiem, būtiskajām prasībām precēm un pakalpojumiem vai arī normatīvo aktu prasībām attiecībā uz reklāmu, komercpraksi u.c. PTAC kompetencē esošām jomām.

Ziņas par konsultācijas saņēmēju


Ziņas par pārdevēju / pakalpojuma sniedzēju