Informācija ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem – mīkstajām rotaļlietām jābūt drošām visu vecumu bērniem arī tad, ja tās ir pārklātas ar fliteriem.

Jaunā rotaļlietu tendence, mīkstās rotaļlietas, kas daļēji vai pilnīgi pārklātas ar fliteriem, ir nonākušas ES tirgus uzraudzības iestāžu uzmanības lokā. Šajā paziņojumā aprakstīta Rotaļlietu drošuma direktīvas 2009/48/EK  (turpmāk – Rotaļlietu drošuma direktīva) un piemērojamā standarta EN 71-1:2014 + A1:2018 „Rotaļlietu drošums. 1.daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības” (EN 71-1), uz kuru publicēta  atsauce Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, piemērošana mīkstajām rotaļlietām. Tas arī pauž Rotaļlietu drošuma ekspertu grupas Administratīvās sadarbības (ADCO) grupas vairākuma locekļu viedokli.

Rotaļlietu drošuma direktīvas 3.panta 29.punktā vārda „paredzēta” definīcija nosaka kritērijus, lai novērtētu, vai konkrēta rotaļlieta ir „paredzēta” noteiktai vecuma grupai. Definīcija norāda, ka izšķirošais faktors ir tas, ko kāds no vecākiem vai pieskatītājs var droši secināt par noteikto vecuma grupu, pamatojoties uz rotaļlietas funkcijām, izmēriem un īpašībām. Tas jo īpaši attiecas uz rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam.

Standarta EN 71-1 1.punktā „Darbības joma” ir dots šāds piemērs: mīkstās rotaļlietas ar vienkāršām īpašībām, kas paredzētas turēšanai un samīļošanai, uzskata par rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešiem. EN 71-1 3.61.punktā ir atrodama mīkstās rotaļlietas definīcija: rotaļlieta, ietērpta vai neietērpta, ar mīkstām virsmām un piepildīta ar mīkstiem materiāliem, kas ļauj viegli ar roku saspiest rotaļlietas galveno daļu. CEN ISO/TR 8124-8 „Rotaļlietu drošums. 8.daļa: Vecuma noteikšanas vadlīnijas” sniedz pirmo vecumu, kad bērnam ir piemēroti spēlēties ar „Vienkāršām lellēm un dzīvniekiem - mīkstām lellēm un dzīvniekiem, kas izgatavoti vai plīša ar vai bez drēbēm un fiksētām detaļām, kuras nevar noņemt ”, un šis sākuma vecums ir no 2 mēnešiem.

Visbeidzot ir plaši pieņemts, ka mīkstās rotaļlietas ir piemērotas visu vecumu bērniem.

Mīksto rotaļlietu, kas ir daļēji vai pilnīgi pārklāta ar fliteriem un joprojām atbilst mīkstās rotaļlietas definīcijai, uzskata par rotaļlietu, kas paredzēta bērniem līdz 36 mēnešiem. Līdzīgu dizainu aplūko standarta EN 71-1 A.27.punkts, kurā noteikts, ka mīkstām rotaļlietām un rotaļlietām ar pārklājumiem, no kurām var nokost vai noplēst gabaliņus (piemēram, putotā materiāla rotaļlietas), jāatbilst 8.3.punkta (vērpes tests) (torque test) un 8.4.punkta (raušanas tests) (tension test) prasībām, kā noteikts 5.1.punktā (rotaļlietas bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem, vispārīgās prasības).

Ir aizliegts apiet Rotaļlietu drošuma direktīvas II pielikuma I daļas 4. punkta d) apakšpunktā noteiktās mazo detaļu prasības, pievienojot vecuma brīdinājumu „Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam” vai vecuma brīdinājuma simbolu rotaļlietai (Rotaļlietu drošuma direktīvas V pielikuma B daļas 1.punkts), kas ir nepārprotami paredzēta bērniem līdz 3 gadu vecumam. Tas ir noteikts Rotaļlietu drošuma direktīvas 11.panta 1.punkta trešajā daļā, un tas ir sīkāk izskaidrots Rotaļlietu drošuma direktīvas vadlīniju dokumenta attiecīgajā daļā (http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en).

Noslēgumā mīkstajām rotaļlietām ar fliteriem jābūt drošām visu vecumu bērniem.

Teksta oriģināls pieejams Eiropas Komisijas mājas lapā sadaļā Rotaļlietu drošums ES – Vadlīnijas (http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance_en ) pie Piezīmes no tirgus uzraudzības (tiešā saite uz dokumentu: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34302

Papildu informācija:
Vita Visocka
Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta, 
Patēriņa preču uzraudzības daļas vecākā eksperte
Vita.Visocka@ptac.gov.lv,
68806556