PTAC konstatējis vairākus pārkāpumus un negodīgu komercpraksi ar COVID 19 saistītu preču un pakalpojumu piedāvāšanā

Sākoties ārkārtējai situācijai saistībā ar COVID 19, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) izvirzīja par prioritāti un uzsāka tādas komercprakses uzraudzību, kas patērētājiem piedāvā iegādāties ar COVID 19 slimību un tās profilaksi saistītas preces un pakalpojumus. 
Laika posmā no 03.03.2020.  līdz  05.06.2020. PTAC ir konstatējis 84 gadījumus, kuros saņemtas sūdzības vai ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem – par iespējami negodprātīgu cenas celšanu, patērētāju maldināšanu par precēm, to īpašībām un pieejamību, nereģistrētu biocīdu (dezinfekcijas līdzekļu) tirdzniecību u.c. Šīs sūdzības saistītas ar tādām preču un pakalpojumu grupām kā maskas, respiratori, dezinfekcijas līdzekļi, preces un pakalpojumi, kuriem piemīt antivīrusu īpašības, medikamenti, COVID testi, kā ar dažādas plaša patēriņa preces. 
Reaģējot uz saņemto vai iegūto informāciju, PTAC 70 gadījumā uzsāka situācijas izvērtēšanu, tai skaitā uzsākot 27 administratīvās lietas un veicot 39 sākotnējās pārbaudes. Gandrīz visos gadījumos, kad tika konstatētas pārkāpumu pazīmes, PTAC veicot saziņu ar tirgotājiem, tika panākta pārkāpumu labprātīga novēršana, savukārt, 5 lietu izvērtēšana vēl turpinās
Lai pārliecinātos par to, ka patērētājiem piedāvāto preču cenas netiek celtas, negodprātīgi izmantojot ārkārtējo situāciju, PTAC iespēju robežās pārbaudīja, vai mazumtirgotāju  uzcenojuma politika noteiktām vai līdzīgām precēm vai to grupām pirms krīzes periodā (līdz 2019. gada 1. decembrim), un ārkārtējās situācijas laikā nav būtiski mainījusies. Izvērtējot saņemto informāciju , PTAC izvērtēja, vai konkrētais mazumtirgotājs radušos ārkārtējo situāciju ļaunprātīgi neizmanto, bet cenu sadārdzinājums ir izveidojies no mazumtirgotāja neatkarīgu apstākļu dēļ. 
16 gadījumos, kuros tika konstatēta preču cenu celšana, PTAC to nesaistīja ar negodprātīgu pārdevēju rīcību, jo komersanti cenu izmaiņas pamatoja ar izmaksu un iegādes cenu pieaugumu preču ražošanas vai piegādes ķēdē, vai arī cenu veidošana ir saistāma ar katra konkrētā komercprakses īstenotāja cenu politikas veidošanas sistēmu. Savukārt 6 gadījumos PTAC konstatēja iespējami negodprātīgu preču cenu paaugstināšanu.
Papildus aprīļa pirmajā pusē  PTAC veica tīmekļvietnēs www.ss.com, www.salidzini.lv, www.facebook.com publicēto piedāvājumu novērošanu, īpaši uzmanību pievēršot biocīdu produktu – virsmu un roku dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumiem. Tika konstatēts: www.ss.com bija iespējams atlasīt un apskatīt 27 dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumus, no tiem 8 (29,63%) norādīja uz pārkāpumu pazīmēm; www.salidzini.lv bija iespējams atlasīt un apskatīt 400 dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumus, no tiem 10 (2,5%) norādīja uz pārkāpumu pazīmēm; www.facebook.com tika atrasti 50 Latvijas patērētājiem adresēti dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumi, no tiem 5 (10%) norādīja uz pārkāpumu pazīmēm – pārsvarā nereģistrētu biocīdu produktu piedāvāšanu un pārdošanu, informācijas par produkta sastāvu vai produkta izmantošanu noklusējumu.
Saistībā ar, iespējams, patērētājus maldinošu komercpraksi lietas tika uzsāktas 23 gadījumos – par maldinošu informāciju saistībā ar sejas maskām un respiratoriem, produktiem saistībā ar cilvēka veselību, roku dezinfekcijas līdzekļiem, COVID- 19 testiem u.c.

Konstatēto pārkāpumu piemēri:

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 29.07.2020.