PTAC jaunumi

 
SIA ESSA PRO atsauc nedrošu preci. BABYONO WHALE PABLO 935/02 zobgrauzni, EAN 5901435410394, (turpmāk – Prece), ražots Ķīnā. Prece atzīta par nedrošu, jo rada nopietnu aizrīšanās un nosmakšanas risku, bērns var viegli nokost, mazas detaļas, kuras spēlējoties var norīt.
Nekustamā īpašuma pārdevējam nav tiesību paturēt vai pieprasīt no patērētāja nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju par visu vai daļu no tekošā taksācijas gada kā atsevišķu maksājumu no nekustamā īpašuma pirkuma cenas.
PTAC sagatavotais pārskats par specialo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai saņēmušo uzņēmumu kreditēšanas darbības rādītājiem liecina, ka to pārvaldītais kreditēšanas portfelis uz 2020.gada 30.jūniju ir krities. Patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju portfelī uz 2020.gada 30.jūniju bija 733,22 milj. EUR, kas ir par 4,07% mazāk, nekā 2019.gada 31.decembrī.
  • "
  • 2 of 224
  • "