Iepirkumi

Redakcijas datums: 12.03.2020.

Ņemot vērā grozījumus Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL), kuri stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informāciju par iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (t.sk., par PTAC plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita ar iepirkumiem saistītā informācija), kurus tas veic saskaņā ar PIL nosacījumiem un kas uzsākti pēc 2019.gada 1. janvāra, publicē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 

 

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Sīkāka informācija
Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas “UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana Nr. PTAC2018/04MI 05.07.2018. Līdz 2018.gada 17.jūlija plkst.10:00 PTAC ARKA Technologies OÜ 41999,99

Līgums Nr. PTAC2018/04MI

Spēkā no 16.08.2018. līdz 15.08.2021.


Paziņojums par lēmumu

“Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas „UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

(Identifikācijas Nr. PTAC 2018/04MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 06.08.2018.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 6.augustā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.p.k.PretendentsReģistrācijas numursCena (EUR bez PVN)
1.ARKA Technologies OÜ1280991341999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: ARKA Technologies OÜ, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.
 

Paziņojums par plānoto līgumu
“Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas “UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 05.07.2018.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
Reģ.nr.90000068854
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;
Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;
Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv);
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388642, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv).

2. Iepirkuma priekšmets:
Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas “UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2018/04MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “Patērētāju tiesību aizsardzības centra informācijas sistēmas “UZRAUGS” pilnveidošana un uzturēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2018.gada 17.jūlija plkst.10:00 PTAC.

 

5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana Nr. PTAC2018/03MI 13.06.2018. Līdz 2018.gada 26.jūnija plkst.10:00 PTAC National Institute of Telecommunications 41999,99 EUR

Līgums Nr. PTAC2018/ 03MI

Spēkā no 24.08.2018. līdz 23.08.2021.

 

(saņemts PTAC 18.09.2018.)

Paziņojums par lēmumu

“5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

(Identifikācijas Nr. PTAC 2018/03MI)

Publicēšanas datums www.ptac.gov.lv – 06.07.2018.

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 5.jūlijā

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās cenas (par iepirkuma priekšmeta apjomu):

Nr.

p.k.

 

Pretendents

 

 

Reģistrācijas numurs

Cena

(EUR bez PVN)

1.

National Institute of Telecommunications

0000023097

41999,99

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un pamatojums piedāvājuma izvēlei: National Institute of Telecommunications, piedāvājums atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām.


Paziņojums par plānoto līgumu
“5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana”

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 13.06.2018.

1. Pasūtītājs:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), 
Reģ.nr.90000068854
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;
Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;
Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Solvita Juhņeviča (tālr. 67388636, e-pasts: Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Sofija Demakina (tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Sofija.Demakina@ptac.gov.lv).

2. Iepirkuma priekšmets: 
5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2018/03MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:
Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION)
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:
Līdz 2018.gada 26.jūnija plkst.10:00 PTAC.

5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana Nr. PTAC2018/02MI PĀRTRAUKTS 12.06.2018. (sakarā ar to, ka līdz iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums) 22.05.2018. Līdz 2018.gada 4.jūnija plkst.10:00 PTAC. - -

-

Paziņojums par plānoto līgumu
“5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana”

PĀRTRAUKTS 12.06.2018. (sakarā ar to, ka līdz iepirkuma instrukcijā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netika iesniegts neviens piedāvājums)
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Publicēšanas datums: 22.05.2018.

1. Pasūtītājs:

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC),
Reģ.nr.90000068854
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010;
Darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena no plkst.8:15 līdz plkst.17:00, piektdiena no plkst.8:15 līdz plkst.15:45;
Kontaktpersonas:
par iepirkuma procedūras jautājumiem – Kristīne Riekstiņa (tālr. 67388624, e-pasts: Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv)
par tehniskās specifikācijas jautājumiem – Grenada Sofija Demakina (tālr. 67388647, e-pasts: Grenada.Sofija.Demakina@ptac.gov.lv).

2. Iepirkuma priekšmets:

5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana;

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. PTAC2018/02MI;

4. Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu:

Iepirkuma INSTRUKCIJA (Procurement INSTRUCTION)
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai “5 GHz bezvadu lokālā tīkla (RLAN) iekārtu testēšana”;

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 2018.gada 4.jūnija plkst.10:00 PTAC.