PTAC jaunumi

 
PTAC saņēmis informāciju no komersanta SIA „ELKARO”, ka Polijas PTAC ir apšaubījis trīs zemāk minēto rotaļlietu atbilstību ES standartiem. Peces piegādā Euro-Trade Sp. z o.o un visās rotaļlietās atrastā ķīmiskā viela - Bors pārsniedz Eiropas Savienībā noteiktās pieļaujamās normas.

Veselības ministrija vērš uzmanību, ka vairākās tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos Latvijā tiek izplatītas un reklamētas ēteriskās eļļas, kuras tiek piedāvāts lietot iekšķīgi, pilinot uz gļotādas mutē vai pievienojot tās uzturam. Jāņem vērā, ka ēteriskās eļļas ir ķīmisko vielu maisījumi, kas nav paredzēti lietošanai iekšķīgi koncentrētā veidā un var apdraudēt cilvēka veselību! Ēteriskās eļļas ir koncentrēti dažādu vielu maisījumi un tās var būt kairinošas, sensibilizējošas vai pat toksiskas cilvēka organismam.

Izsludināts atsaukums! Vannas rotaļlietai - pīlītēm EAN kods 4814723004179 kas iegādāta laika posmā no 04.06.2019 līdz 24.10.2019 ir konstatētas neatbilstības prasībām! Rotaļlieta rada nopietnu saindēšanās risku, jo pārbaudēs atklājās bīstamās vielas di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP) kā arī summārais ftalātu: di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP), dibutilftalāta (DBP) un butilbenzilftalāta (BBP), kuru saturs rotaļlietas pamatmateriālā pārsniedz (REGULAS 1907/2006 XVII pielikuma 51.punktā) noteikto pieļaujamo koncentrāciju rotaļlietām.
  •  
  • 1 of 192
  • "