PTAC jaunumi

 
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs rīko semināru “Elektropreču atbilstība un kontrole” elektropreču ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem. Semināra mērķis ir veicināt izpratni par elektroprecēm piemērojamo normatīvo aktu prasībām, komersantu pienākumiem, sniegt informāciju par lielākajiem ES tirgus uzraudzības energoefektivitātes projektiem, kā arī sniegt priekšstatu par elektropreču neatbilstībām no laboratorijas skatpunkta.
Lai noskaidrotu patērētāju viedokli par finanšu uzkrājumiem, banku un nebanku kredītdevējiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019. gada nogalē veica pētījumu. Pētījuma objektivitātes nodrošināšanai tika aptaujāti 1005 respondenti no visiem Latvijas novadiem un vecuma grupām.
EEPLIANT2 projekta mērķis ir izstrādāt vienotu pieeju energomarķējuma un ekodizaina tirgus uzraudzībai sešpadsmit ES dalībvalstīs. Uzmanība tiek pievērsta trīs preču grupām: mājsaimniecību ledusskapjiem, profesionālajām aukstumiekārtām un tīklierosas gatavības režīma iekārtām.
  •  
  • 1 of 191
  • "