PTAC jaunumi

 
PTAC ir saņēmis informāciju, ka SIA Cityparks Latvija tiesā ir pārsūdzējusi PTAC 2018.gada lēmumu, ar kuru SIA Cityparks Latvija aizliegts patērētājiem piedāvāt un piemērot netaisnīgus līguma noteikumus par līgumsodu. Lai arī PTAC lēmums ir pārsūdzēts, SIA Cityparks Latvija ir pienākums izpildīt tai noteikto tiesisko pienākumu.
2018. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izskatījis 3604 patērētāju sūdzības un sniedzis 34209 konsultācijas. Visvairāk sūdzības 2018. gadā ir saņemtas par aviopasažieru tiesību pārkāpumiem. Savukārt par iegādātām līguma noteikumiem neatbilstošām precēm saņemta 751 sūdzība, un par komercpraksi, reklāmu un e-komerciju saņemtas 548 sūdzības. Par līgumsaistību neizpildi saņemtas 259 sūdzības, savukārt par līguma noteikumiem neatbilstošiem pakalpojumiem – 191 sūdzība.
No 2018.gada 2.janvāra līdz 2018.gada 29.decembrim PTAC īstenoja uzraudzības projektu „Patērētāju tiesību uzraudzība sociālajos tīklos un iepazīšanās portālos”. Projekta ietvaros PTAC pārbaudīja, vai iepazīšanās portālos netiek noklusēta patērētājiem būtiska informācija, vai netiek publicēta maldinoša rakstura reklāma, kā arī vai patērētājiem netiek piemēroti netaisnīgi līguma noteikumi, it īpaši šādu pakalpojumu abonēšanas gadījumos.
  •  
  • 1 of 162
  • "