Budžets


 

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam – Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu tāme 2018.gadam – Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017.gadam - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam - MarketSurvMID - Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā (dotācija)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam - MarketSurvMID - Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā (ārvalstu finanšu palīdzība)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2016.gadam - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā (ārvalstu finanšu palīdzība)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - MarketSurvMID - Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā (dotācija)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - MarketSurvMID - Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā (ārvalstu finanšu palīdzība)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā (dotācija)

Prezidentūras programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2015. gadam - Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014. gadam  - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014. gadam - Eiro ieviešana

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014. gadam  - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014.gadam (Projekts - Bosnija)

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2014.gadam (ES Padome)


Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam - Eiropas Kopienas iniciatīvas projekts

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam  - Eiropas Patērētāju informēšanas centra darbība

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam - Projekts

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam - Eiro ieviešana

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2013. gadam  - Patērētāju tiesību aizsardzības centrs


Informācija par Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonām un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu

Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Patērētāju tiesību un aizsardzības centra amatpersonām un darbiniekiem aprēķinātā atlīdzība - arhīvs