Prasības kreditēšanas reklāmai

Padomi patērētāja kreditēšanas reklāmu sastādīšanai

Patērētāji kreditēšanas pakalpojumu reklāma jāizstrādā tā, lai tā neveicinātu bezatbildīgu aizņemšanos un nesniegtu informāciju par par iespējām saņemt kredītu personām ar negatīvu kredītvēsturi. Nosakot, vai reklāma veicina bezatbildīgu aizņemšanos, ņem vērā reklāmas kopējo saturu (reklāmā lietotos attēlus, tekstu, saukļus) un tās pasniegšanas veidu, kā arī noformējumu un informāciju, kas reklāmā sniegta par kreditēšanas pakalpojumu un palīdz patērētājam pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu.

Ja patērētāju kreditēšanas reklāmā ir norādīta procentu likme vai citu skaitliska informācija par kredīta izmaksām, piemēram, ikmēneša maksājuma apmērs, tajā jānorāda arī:

  • aizņēmuma likmi (fiksētu, mainīgu vai abas) kopā ar informāciju par piemērojamām maksām, kas iekļautas kredīta kopējās izmaksās patērētājam;
  • gada procentu likmi;
  • kreditēšanas līguma darbības termiņu (ja tāds ir);
  • kredīta kopējo summu, kas ir maksimālā aizņēmuma kopsumma, kas patērētājam pieejama saskaņā ar kreditēšanas līgumu;
  • kopējo summu kas jāmaksā patērētājam (summa, ko veido kredīta kopējā summa un kredīta kopējās izmaksas patērētājam), un veicamo maksājumu apmēru, ja iespējams;
  • ja kredīts ir atlikta maksājuma veidā par konkrētām precēm vai pakalpojumiem – preces vai pakalpojuma cenu un jebkādas sākotnējās iemaksas lielumu;
  • obligātu pienākumu uzņemties ar kreditēšanas līgumu saistītu papildu pakalpojumu.

PIEMĒRS! aizdevums LVL 500 apmērā ar termiņu uz 2 gadiem, mēneša maksājums ir LVL 31,23. Kopējā summa, kas jāmaksā patērētājam: LVL 717,21. GPL – 42,44%. Aizņēmuma likme - 29%.

Ievērot! Atsevišķiem kreditēšanas pakalpojumu veidiem var tikt izvirzītas individuālas prasības par informāciju, kas norādāma šo kreditēšanas pakalpojumu reklāmā, saskaņā ar Noteikumu Nr. 1219 III nodaļas prasībām.