PTAC prioritātes

Lai nodrošinātu augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, PTAC ir izvirzījis sekojošas prioritārās jomas 2017.gadā:

rotaļlietu un bērnu preču drošuma uzraudzība ar preču testēšanu;

 • vispārējā pakalpojumu drošuma (izklaide uz ūdens, piepūšamās rotaļu iekārtas, piedzīvojumi parki, bērnu spēļu laukumi u.c.) uzraudzība atbilstoši noteiktajām prasībām;
 • elektropreču drošums un atbilstība noteiktajām prasībām (mājsaimniecības sadzīves tehnika, LED modemi, elektriskie kabeļi);
 • būvizstrādājumu drošums un atbilstība noteiktajām prasībām (logi, ugunsdrošības detektori un signalizācijas, būvizstrādājumu testēšana attiecībā uz stiprību, stabilitāti un ugunsdrošību);
 • būvizstrādājumu kontrole būvlaukumos, īpašu uzmanību pievēršot būves stiprības, stabilitātes un ugunsdrošības prasību ievērošanai;
 • mašīniekārtu drošuma un riteņtransportlīdzekļu sastāvdaļu atbilstība noteiktajām prasībām (rokas instrumenti, mašīnu pacēlāji, zāģi);
 • SNG balonu uzraudzība ar preču paraugu testēšanu;
 • bīstamo iekārtu uzraudzība to lietošanas vietās (katliekārtu un spiedieniekārtu kompleksu uzraudzība);
 • mērīšanas līdzekļu uzraudzība to lietošanas vietās (alkometru tirgus uzraudzība un ceļu satiksmes drošības kontrolē un ūdens patēriņa skaitītāju uzraudzība dzīvojamo māju ievados);
 • fasēto preču kontrole ražošanas uzņēmumos;
 • cenu norādīšanas uzraudzība.

Patērētāju kolektīvo tiesību uzraudzībā:

 • patērētāju maksātspējas izvērtēšanu patērētāju kreditēšanas jomā
 • situācijas izpēte starpniecības pakalpojumu sniegšanai hipotekārās kreditēšanas jomā;
 • sporta klubu pakalpojumu līgumu uzraudzība;
 • komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju patērētājiem sniegto drošības garantiju uzraudzība;
 • aviopārvadājumu un kreditēšanas pakalpojumu cenu salīdzināšanas mājaslapās īstenotās komercprakses uzraudzību;
 • komercprakses un līguma noteikumu uzraudzība lietoto automašīnu tirdzniecības jomā
 • komercprakses un līguma noteikumu uzraudzība elektronisko sakaru jomā;
 • parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju, kas saņēmuši licenci parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanai, darbības uzraudzība, pievēršot uzmanību pakalpojumu sniedzēju veiktajām darbībām saistībā ar līgumu izbeigšanu, parādu atgūšanas izmaksām un komunikāciju ar parādnieku.