Struktūrvienību kontakti

 Nosaukums
 Vārds, uzvārds
 E-pasts
 Tālrunis
 Konsultāciju tālrunis  ptac@ptac.gov.lv 65452554
Plānošanas, analīzes un kontroles departaments

dep. direktore/ iest. dir. vietniece

Kristīne Riekstiņa

 Kristine.Riekstina@ptac.gov.lv 67388642

 vec. lietvede

Aija Parhimuka

 Aija.Parhimuka@ptac.gov.lv 68806512, fakss 67388634

personāla vadītāja

Daiga Burbe

 Daiga.Burbe@ptac.gov.lv 67388633
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs

 dep. dir.

Aija Gulbe

 info@ecclatvia.lv 67388625

Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļa

 daļas vad.

Santa Zarāne

 Santa.Zarane@ptac.gov.lv

 67388622

 

Administratīvais sektors

 sekt. vad. 

Solvita Juhņeviča

 Solvita.Juhnevica@ptac.gov.lv 67388636
Grāmatvedības un finanšu daļa

 daļas vad.

Inese Vaivode

 Inese.Vaivode@ptac.gov.lv67388656
Patērētāju tiesību uzraudzības departaments

dep. dir. / iest. dir. vietniece

Ieva Baldiņa-Brūklīte

 Ieva.Baldina-Bruklite@ptac.gov.lv 67388627

dep. dir. vietnieks

Andis Priedītis

Andis.Prieditis@ptac.gov.lv67388650

Pirmā patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļa

 daļas vad. / dep. dir. vietniece

Santa Avena

 Santa.Avena@ptac.gov.lv68806521

Otrā patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļa

daļas vad. 

Dainis Platacs

 Dainis.Platacs@ptac.gov.lv 67388628

Pirmā finanšu pakalpojumu uzraudzības daļa

 daļas vad.

Egija Gulbinska

 Egija.Gulbinska@ptac.gov.lv 67388623
Otrā finanšu pakalpojumu uzraudzības daļa

daļas vad.

Solveiga Kārkliņa

Solveiga.Karklina@ptac.gov.lv67388638
Preču un pakalpojumu uzraudzības departaments

dep. dir. / iest. dir. vietniece

Linda Rinkule

Linda.Rinkule@ptac.gov.lv67388643
 Juridiskā daļa daļas vad. Agnese Onužāne Agnese.Onuzane@ptac.gov.lv 67388631

Tehnisko preču uzraudzības daļa

 daļas vad.

Grenada Sofija Demakina

Grenada.Sofija.Demakina@ptac.gov.lv67388647

Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļa

daļas vad.
Inese Sidraba
Inese.Sidraba@ptac.gov.lv67388653

Patēriņa preču uzraudzības daļa

 daļas vad. 

Ivars Jorniņš

 Ivars.Jornins@ptac.gov.lv 67388639
Patērētāju konsultāciju un sūdzību departaments

 dep. dir.

Dace Artmane

Dace.Artmane@ptac.gov.lv

67388621

Daugavpils reģionālā pārvalde

 pārv. vad.

Silvija Vanaga

 ptac.daugavpils@ptac.gov.lv 65427046