Vakances


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lietošanā esošo bīstamo iekārtu (lifti, kravas celtņi, pacēlāji, katliekārtas u.c.) uzraudzību un kontroli, lai, atbilstoši uzturētas un lietotas, bīstamās iekārtas neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību, vidi vai materiālās vērtības. Lai īstenotu šo funkciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā eksperta (bīstamo iekārtu uzraudzības jomā) ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība, vēlams – mašīnbūves jomā;
2. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
3. izpratne par dažāda veida iekārtām, mehānismiem un to darbības principiem; 
4. labas angļu valodas zināšanas;
5. labas mutveida un rakstveida komunikācijas prasmes;
6. prasme strādāt ar dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt;
7. spēja un vēlme ātri apgūt jaunas zināšanas un lietot tās praksē;
8. B kategorijas autovadītāja tiesības; 
9. priekšrocība – profesionālā pieredze specialitātē pēdējo piecu gadu laikā, kā arī tehnisko nozaru terminoloģijas pārzināšana angļu un krievu valodās.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

1. atbildīgu un interesantu darbu tehniskās uzraudzības jomā;
2. profesionālās izaugsmes iespējas;
3. iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos, kā arī Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības grupu darbā;
4. mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

1. sagatavot un realizēt dažādu iekārtu un to kompleksu uzraudzības projektus;
2. veikt pārbaudes bīstamo iekārtu lietošanas vietās, kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu un izvērtējot normatīvtehnisko dokumentāciju;
3. apkopot un analizēt uzraudzības rezultātus;
4. konsultēt bīstamo iekārtu valdītājus un nozares speciālistus un izskatīt iesniegumus;
5. izmeklēt bīstamo iekārtu avārijas.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 1. decembrim sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aizsargā patērētāju tiesības dažādās jomās. Lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Otrās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas juriskonsulta ierēdņa amatu (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
2. atbilstība  Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
3. profesionālā pieredze jurista/juriskonsulta amatā, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
4. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
5. labas angļu valodas zināšanas un vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

1.   veikt patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību;
2. sagatavot administratīvos aktus; 
3. izskatīt patērētāju iesniegumus;
4. pārstāvēt iestādi tiesā.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 1. decembrim sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.