Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu vai ekonomikas jomā;
 2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
 3. priekšrocība – profesionālā pieredze jomā, kas saistīta ar elektroiekārtām, mašīniekārtām, mašīnbūvi vai būvniecību, pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 4. ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības jomā;
 5. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 6. B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā;
 2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
 4. mēnešalgu no 835,00 EUR līdz 1000,00 EUR (9. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 1. veikt pārbaudes nepārtikas preču tirgus uzraudzības jomā;
 2. izglītot komersantus;
 3. izskatīt patērētāju sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces.

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 29. septembrim sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 


 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lietošanā esošo bīstamo iekārtu (lifti, kravas celtņi, pacēlāji, katliekārtas u. c.) uzraudzību un kontroli, lai, atbilstoši lietotas un uzturētas, tās neapdraudētu cilvēka dzīvību, veselību, vidi vai materiālās vērtības. Lai īstenotu šo funkciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu bīstamo iekārtu uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā

JA TEV IR:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība mašīnbūves jomā;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītājām obligātajām prasībām;
3. izpratne par dažāda veida iekārtām, mehānismiem un to darbības principiem;
4. vēlams, profesionālā pieredze specialitātē pēdējo piecu gadu laikā;
5. labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
6. B kategorijas autovadītāja tiesības;
7. priekšrocība – profesionālās (tehnisko nozaru) terminoloģijas pārzināšana angļu, vācu un krievu valodās.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

1. interesantu un atbildīgu darbu tehniskās uzraudzības jomā;
2. profesionālās izaugsmes iespējas;
3. iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos;
4. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

1. veikt pārbaudes lietošanā esošajām bīstamajām iekārtām, kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu;
2. sniegt konsultācijas un izskatīt iesniegumus;
3. izskatīt sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas bīstamās iekārtas.

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 29. septembrim sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālr. 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 


 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku)

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
 2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
 3. priekšrocība – profesionālā pieredze jomā, kas saistīta ar elektroiekārtām, mašīnbūvi, būvizstrādājumiem vai būvniecību, pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par diviem gadiem;
 4. prasme strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt;
 5. ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības jomā;
 6. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 7. B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā;
 2. plašas iespējas profesionālai izaugsmei;
 3. iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
 4. mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 1. gatavot uzraudzības projektus un vadlīnijas;
 2. veikt pārbaudes, analizēt un apkopot uzraudzības rezultātus;
 3. izglītot komersantus;
 4. izskatīt patērētāju sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces;
 5. piedalīties ekspertu darba grupās.

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 29. septembrim sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Juridiskās daļas juriskonsulta ierēdņa amatu (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

 1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
 3. profesionālā pieredze jurista/juriskonsulta amatā, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 4. zināšanas par administratīvo procesu, administratīvo pārkāpumu procesu un civilprocesu;  
 5. prasme sagatavot lēmumu, normatīvo aktu, starpresoru vienošanos un cita veida juridisko dokumentu projektus;
 6. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 7. labas angļu valodas zināšanas;
 8. vēlams, darba pieredze valsts pārvaldes iestādē, ne mazāka par vienu gadu;
 9. vēlams, zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības jomas un tirgus uzraudzības jomas normatīvajiem aktiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 1. piedalīties administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā un gatavot lēmumu projektus;
 2. nodrošināt kontroli par administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu, to virzību un pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;
 3. gatavot administratīvo aktu projektus departamenta kompetencē esošajās preču un pakalpojumu uzraudzības jomās;
 4. sniegt juridisko atbalstu departamenta darbiniekiem lietu virzības efektīvākai nodrošināšanai;
 5. izskatīt iesniegumus un sagatavot atbildes, atzinumus, skaidrojumus un uzziņas ar tirgus uzraudzību saistītajos jautājumos;
 6. gatavot tiesvedības dokumentus;
 7. gatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, pārstāvēt iestādes viedokli to izskatīšanas procesā. 

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 3. oktobrim sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lietošanā esošo bīstamo iekārtu (lifti, kravas celtņi, pacēlāji, katliekārtas u.c.) uzraudzību un kontroli, lai, atbilstoši uzturētas un lietotas, bīstamās iekārtas neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību, vidi vai materiālās vērtības. Lai īstenotu šo funkciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā eksperta (bīstamo iekārtu uzraudzības jomā) ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku).

JA TEV IR:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība, vēlams – mašīnbūves jomā;
2. atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
3. izpratne par dažāda veida iekārtām, mehānismiem un to darbības principiem; 
4. labas angļu valodas zināšanas;
5. labas mutveida un rakstveida komunikācijas prasmes;
6. prasme strādāt ar dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt;
7. spēja un vēlme ātri apgūt jaunas zināšanas un lietot tās praksē;
8. B kategorijas autovadītāja tiesības; 
9. priekšrocība – profesionālā pieredze specialitātē pēdējo piecu gadu laikā, kā arī tehnisko nozaru terminoloģijas pārzināšana angļu un krievu valodās.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

1. atbildīgu un interesantu darbu tehniskās uzraudzības jomā;
2. profesionālās izaugsmes iespējas;
3. iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos, kā arī Eiropas Savienības tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības grupu darbā;
4. mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

1. sagatavot un realizēt dažādu iekārtu un to kompleksu uzraudzības projektus;
2. veikt pārbaudes bīstamo iekārtu lietošanas vietās, kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu un izvērtējot normatīvtehnisko dokumentāciju;
3. apkopot un analizēt uzraudzības rezultātus;
4. konsultēt bīstamo iekārtu valdītājus un nozares speciālistus un izskatīt iesniegumus;
5. izmeklēt bīstamo iekārtu avārijas.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 10. oktobrim sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) aizsargā patērētāju tiesības dažādās jomās. Lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Pirmās finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas juriskonsulta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
3. praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā, ne mazāka par vienu gadu;
4. zināšanas Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā finanšu pakalpojumu un patērētāju tiesību jomā;
5. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
6. labas angļu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
7. priekšrocība – praktiskā darba pieredze administratīvo aktu projektu sagatavošanā un finanšu pakalpojumu vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
3. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

1. piedalīties kredītu devēju, kuri neatbilst kredītiestādes statusam, licencēšanā; 
2. patērētāju kreditēšanu reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzībā;
3. sagatavot administratīvos aktus;
4. izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības;
5. pārstāvēt iestādi tiesā.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 10. oktobrim sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.