Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Juridiskās daļas galvenā juriskonsulta ierēdņa amatu (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
3. praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta amatā, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā, ne mazāka par diviem gadiem;
4. zināšanas par administratīvo procesu, administratīvo pārkāpumu procesu un civilprocesu;  
5. prasme sagatavot lēmumu, normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, starpresoru vienošanos un cita veida juridisko dokumentu projektus;
6. ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
7. labas angļu valodas zināšanas;
8. vēlams, darba pieredze valsts pārvaldes iestādē, ne mazāka par vienu gadu;
9. vēlams, zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības jomas un tirgus uzraudzības jomas normatīvajiem aktiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
1. iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
2. iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
3. mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:
1. gatavot administratīvo aktu un lēmumu projektus departamenta kompetencē esošajās preču un pakalpojumu uzraudzības jomās;
2. izskatīt citu departamenta amatpersonu pieņemtos apstrīdētos lēmumus;
3. izvērtēt dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un normatīvo aktu piemērošanas viedokļa, sniegt atzinumus;
4. sniegt juridisko atbalstu departamenta darbiniekiem lietu virzības efektīvākai nodrošināšanai;
5. izskatīt iesniegumus un sagatavot atbildes, atzinumus, skaidrojumus un uzziņas ar tirgus uzraudzību saistītajos jautājumos;
6. gatavot tiesvedības dokumentus un pārstāvēt iestādi tiesā;
7. pārstāvēt iestādi juridiskajos jautājumos valsts pārvaldes iestādēs un citās institūcijās;
8. gatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, pārstāvēt iestādes viedokli to izskatīšanas procesā. 

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 15. augustam sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633. 


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lietošanā esošo bīstamo iekārtu (lifti, kravas celtņi, pacēlāji, katliekārtas u. c.) uzraudzību un kontroli, lai, atbilstoši lietotas un uzturētas, tās neapdraudētu cilvēka dzīvību, veselību, vidi vai materiālās vērtības. Lai īstenotu šo funkciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu bīstamo iekārtu uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība mašīnbūves jomā;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītājām obligātajām prasībām;
3. izpratne par dažāda veida iekārtām, mehānismiem un to darbības principiem;
4. vēlams, praktiskā darba pieredze specialitātē;
5. labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
6. B kategorijas autovadītāja tiesības;
7. priekšrocība – profesionālās (tehnisko nozaru) terminoloģijas pārzināšana angļu, vācu un krievu valodās.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
1. interesantu un atbildīgu darbu tehniskās uzraudzības jomā;
2. profesionālās izaugsmes iespējas;
3. iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos;
4. mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:
1. veikt pārbaudes lietošanā esošajām bīstamajām iekārtām, kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu;
2. sniegt konsultācijas un izskatīt iesniegumus;
3. izskatīt sūdzības/nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas bīstamās iekārtas.

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 15. augustam sūtīt uz e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālr. 67388633.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
3. priekšrocība – praktiskā darba pieredze jomā, kas saistīta ar elektroiekārtām, mašīnbūvi, būvizstrādājumiem vai būvniecību, ilgāka par diviem gadiem;
4. prasme strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt;
5. ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības jomā;
6. labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
7. B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
1. interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
2. plašas iespējas profesionālai izaugsmei; 
3. iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
4. mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:
1. gatavot uzraudzības projektus un vadlīnijas; 
2. veikt pārbaudes, analizēt un apkopot uzraudzības rezultātus;
3. izglītot komersantus;
4. izskatīt patērētāju sūdzības / nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces;
5. piedalīties ekspertu darba grupās.

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 15. augustam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 
Uzziņas pa tālruni 67388633.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku un viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:
1. akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu vai ekonomikas jomā;
2. atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
3. priekšrocība – praktiskā darba pieredze jomā, kas saistīta elektroiekārtām, mašīniekārtām, mašīnbūvi vai būvniecību, ne mazāka par vienu gadu;
4. ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības jomā;
5. labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
6. B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:
1. interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
2. iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
3. iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
4. mēnešalgu no 835,00 EUR līdz 1000,00 EUR (9. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas. 

LAI TU SPĒTU:
1. veikt pārbaudes nepārtikas preču tirgus uzraudzības jomā; 
2. izglītot komersantus;
3. izskatīt patērētāju sūdzības / nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces. 

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 15. augustam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 
Uzziņas pa tālruni 67388633.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.