Vakances

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) ir atbildīgs par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzību un uzraudzību mērīšanas līdzekļu lietošanas vietās, kā arī par fasēto preču kontroli. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu metroloģiskās uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • spēja un vēlme ātri apgūt jaunas zināšanas un lietot tās praksē;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlams – zināšanas un praktiskā darba pieredze metroloģijā un/vai testēšanā, kā arī izpratne par dažāda veida mērīšanas līdzekļiem un to darbības principiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu metroloģiskās uzraudzības jomā;
 • iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos;
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 • veikt pārbaudes mērīšanas līdzekļu lietošanas vietās, t. sk., veikt mērīšanas līdzekļu metroloģiskos testus;
 • veikt mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzības pārbaudes;
 • veikt fasēto preču (pārtikas un nepārtikas) satura faktiskā daudzuma kontroli, t. sk., statistiskās kontroles testus;
 • sniegt konsultācijas un izskatīt iesniegumus.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 29. martam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.