Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) aizsargā patērētāju tiesības dažādās jomās. Lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Pirmās finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas juriskonsulta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (divas vakances uz ierēdņa prombūtnes laiku)

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām
 • praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā, ne mazāka par vienu gadu
 • zināšanas Eiropas Savienības tiesiskajā regulējumā finanšu pakalpojumu un patērētāju tiesību jomā
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes
 • labas angļu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī
 • priekšrocība - praktiskā darba pieredze administratīvo aktu projektu sagatavošanā un finanšu pakalpojumu vai patērētāju tiesību aizsardzības jomā

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas
 • darbu draudzīgā un atsaucīgā kolektīvā

LAI TU SPĒTU:

 • piedalīties kredītu devēju, kuri neatbilst kredītiestādes statusam, licencēšanā
 • patērētāju kreditēšanu reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzībā
 • sagatavot administratīvos aktus
 • izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības
 • pārstāvēt iestādi tiesā

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 20. jūnijam sūtīt uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku)

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu vai ekonomikas jomā
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām
 • priekšrocība - praktiskā darba pieredze jomā, kas saistīta elektroiekārtām, mašīniekārtām, mašīnbūvi vai būvniecību, ne mazāka par vienu gadu
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības jomā
 • labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes
 • autovadītāja tiesības

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā
 • iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas
 • iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos
 • mēnešalgu no 835,00 EUR līdz 1000,00 EUR (9. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

LAI TU SPĒTU:

 • veikt pārbaudes nepārtikas preču tirgus uzraudzības jomā
 • izglītot komersantus
 • izskatīt patērētāju sūdzības/nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 20. jūnijam sūtīt uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku)

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām
 • priekšrocība - praktiskā darba pieredze jomā, kas saistīta ar elektroiekārtām, mašīnbūvi, būvizstrādājumiem vai būvniecību, ilgāka par diviem gadiem
 • prasme strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības jomā
 • labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes
 • autovadītāja tiesības

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā
 • plašas iespējas profesionālai izaugsmei
 • iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos
 • mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

LAI TU SPĒTU:

 • gatavot uzraudzības projektus un vadlīnijas
 • veikt pārbaudes, analizēt un apkopot uzraudzības rezultātus
 • izglītot komersantus
 • izskatīt patērētāju sūdzības/nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces
 • piedalīties ekspertu darba grupās

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 20. jūnijam sūtīt uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) aizsargā patērētāju tiesības dažādās jomās. Lai nodrošinātu patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Patērētāju konsultāciju un sūdzību departamenta juriskonsulta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku)

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām
 • labas angļu valodas un vēlamas krievu valodas zināšanas
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes
 • praktiskā darba pieredze jurista/juriskonsulta, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā, ne mazāka par vienu gadu
 • priekšrocība - pieredze patērētāju tiesību aizsardzības jautājumu risināšanā

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā
 • iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

LAI TU SPĒTU:

 • izskatīt patērētāju iesniegumus un sūdzības
 • konsultēt un izglītot fiziskas un juridiskas personas
 • sagatavot lēmumu projektus
 • palīdzēt patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem
 • pildīt Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijas sekretariāta funkcijas sakarā ar patērētāju iesniegto iesniegumu izskatīšanu

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 20. jūnijam sūtīt uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Aicinām pieteikties darbā Patērētāju tiesību aizsardzības centra (reģ. Nr. 90000068854) Plānošanas, analīzes un kontroles departamenta lietveža amatā centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku).

JA TEV IR:

 • vidējā speciālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (var būt pēdējā kursa students);
 • pieredze iestādes vai uzņēmuma arhīva darba organizēšanā;
 • vēlams – praktiskā darba pieredze ar dokumentu vadības sistēmu “Namejs”;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes (mutiski un rakstiski);
 • augsta stresa noturība un spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • mēnešalgu no 675,00 līdz 850,00 EUR 7. algu grupai noteiktajās robežās un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 • reģistrēt saņemto un  nosūtāmo korespondenci dokumentu vadības sistēmā “Namejs”;
 • nodrošināt iestādes iekšējo dokumentu apriti;
 • organizēt iestādes arhīva darbu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • konsultēt iestādes darbiniekus dokumentu arhivēšanas jomā un dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un aprites jautājumos.

GAIDĀM līdz š. g. 29. jūnijam:

pieteikumu,  norādot amatu, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.