Vakances

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lietošanā esošo bīstamo iekārtu (lifti, kravas celtņi, pacēlāji, katliekārtas u. c.) uzraudzību un kontroli, lai, atbilstoši lietotas un uzturētas, tās neapdraudētu cilvēka dzīvību, veselību, vidi vai materiālās vērtības. Lai īstenotu šo funkciju, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu bīstamo iekārtu uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā.

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība mašīnbūves jomā
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • izpratne par dažāda veida iekārtām, mehānismiem un to darbības principiem
 • praktiskā darba pieredze specialitātē
 • labas komunikācijas prasmes (mutiski un rakstiski)
 • B kategorijas autovadītāja tiesības
 • priekšrocība – profesionālās (tehnisko nozaru) terminoloģijas pārzināšana angļu, vācu un krievu valodās

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu tehniskās uzraudzības jomā
 • profesionālās izaugsmes iespējas
 • iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

LAI TU VARĒTU:

 • veikt pārbaudes lietošanā esošajām bīstamajām iekārtām, kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu
 • sniegt konsultācijas un izskatīt iesniegumus
 • izskatīt sūdzības/nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas bīstamās iekārtas

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 2. maijam sūtīt uz e-pasta adresi ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Uzziņas pa tālr. 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

 


 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir atbildīgs par lielāko daļu nepārtikas preču uzraudzību Latvijā, lai nodrošinātu, ka tikai drošas un prasībām atbilstošas preces nonāk patērētāju un profesionāļu rokās. Lai īstenotu šīs funkcijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • praktiskā darba pieredze jomā, kas saistīta ar elektroiekārtām, mašīnbūvi, būvizstrādājumiem vai būvniecību, ilgāka par diviem gadiem – tiks uzskatīta par priekšrocību
 • prasme strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības jomā
 • labas komunikācijas prasmes (mutiski un rakstiski)
 • autovadītāja tiesības

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā
 • plašas iespējas profesionālai izaugsmei
 • iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos
 • mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas

LAI TU VARĒTU:

 • gatavot uzraudzības projektus un vadlīnijas
 • veikt pārbaudes, analizēt un apkopot uzraudzības rezultātus
 • izglītot komersantus
 • izskatīt patērētāju sūdzības / nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces
 • piedalīties ekspertu darba grupās

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 8. maijam sūtīt pa e-pastu: ptac@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses).

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.