Vakances

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākā eksperta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām. Var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • priekšrocība – profesionālā pieredze jomā, kas saistīta ar elektroiekārtām, mašīnbūvi, būvizstrādājumiem vai būvniecību, pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par diviem gadiem;
 • prasme strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas kompetences jomās;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā;
 • plašas iespējas profesionālai izaugsmei;
 • iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
 • mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 • gatavot uzraudzības projektus un vadlīnijas;
 • veikt pārbaudes, analizēt un apkopot uzraudzības rezultātus;
 • izglītot komersantus;
 • izskatīt patērētāju sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces;
 • piedalīties ekspertu darba grupās.

Pieteikumu konkursam, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 22. novembrim sūtīt pa e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Dokumentus lūdzam iesniegt tikai kādā no norādītajiem veidiem!

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Otrās patērētāju kolektīvo interešu uzraudzības daļas juriskonsulta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām. Var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • profesionālā pieredze jurista/juriskonsulta amatā, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas un vēlamas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 • veikt patērētāju tiesības reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzību;
 • sagatavot administratīvos aktus; 
 • izskatīt patērētāju iesniegumus;
 • pārstāvēt iestādi tiesā.

Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 27. novembrim sūtīt uz e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Dokumentus lūdzam iesniegt tikai kādā no minētajiem veidiem!

Uzziņas pa tālruni 67388633.

            Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā  (vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku).


JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātņu vai ekonomikas jomā;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām. Var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • priekšrocība – profesionālā pieredze jomā, kas saistīta ar elektroiekārtām vai būvniecību, pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas darbības jomā;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.


MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā; 
 • iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas. 


LAI TU SPĒTU:

 • veikt pārbaudes nepārtikas preču tirgus uzraudzības jomā; 
 • izglītot komersantus;
 • izskatīt patērētāju sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 27. novembrim sūtīt pa e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Dokumentus lūdzam iesniegt tikai kādā no minētajiem veidiem!

 Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
 


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Tehnisko preču uzraudzības daļas vecākā eksperta ierēdņa amatu centrālajā iestādē Rīgā (viena vakance uz nenoteiktu laiku).

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām;
 • priekšrocība – profesionālā pieredze jomā, kas saistīta ar mašīnbūvi vai mašīniekārtām, pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par diviem gadiem;
 • prasme strādāt ar liela apjoma dažāda veida informāciju, to apkopot un analizēt;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, kas ļautu izmantot dokumentus Tehnisko preču uzraudzības daļas darbības jomā;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu aizraujošā, sabiedrībai ļoti svarīgā jomā;
 • plašas iespējas profesionālai izaugsmei;
 • iespēju piedalīties Eiropas Savienības profesionāļu darba grupās un starptautiskos uzraudzības projektos;
 • mēnešalgu no 1050,00 EUR līdz 1200,00 EUR (11. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 • gatavot uzraudzības projektus un vadlīnijas;
 • veikt pārbaudes, analizēt un apkopot uzraudzības rezultātus;
 • izglītot komersantus;
 • izskatīt patērētāju sūdzības/ nelaimes gadījumus, kuros iesaistītas nedrošas preces;
 • piedalīties ekspertu darba grupās.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 27. novembrim sūtīt pa e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). Dokumentus lūdzam iesniegt tikai kādā no minētajiem veidiem!

Uzziņas pa tālruni 67388633.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākā inspektora ierēdņa amatu metroloģiskās uzraudzības jomā (viena vakance uz nenoteiktu laiku) centrālajā iestādē Rīgā. 

JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • spēja un vēlme ātri apgūt jaunas zināšanas un lietot tās praksē;
 • B kategorijas autovadītāja tiesības;
 • vēlamas labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlamas zināšanas un praktiskā darba pieredze metroloģijā un/vai testēšanā, kā arī izpratne par dažāda veida mērīšanas līdzekļiem un to darbības principiem. 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • interesantu un atbildīgu darbu metroloģiskās uzraudzības jomā; 
 • iespēju paplašināt savas zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju piedalīties starptautiskos uzraudzības un pieredzes apmaiņas projektos;
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU SPĒTU:

 • veikt pārbaudes mērīšanas līdzekļu lietošanas vietās, t. sk., veikt mērīšanas līdzekļu metroloģiskos testus;
 • veikt mērīšanas līdzekļu tirgus uzraudzības pārbaudes;
 • veikt fasēto preču (pārtikas un nepārtikas) satura faktiskā daudzuma kontroli, t. sk., statistiskās kontroles testus;
 • sniegt konsultācijas un izskatīt iesniegumus.

Pieteikumu konkursam, minot konkrēto vakanci, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 1. decembrim sūtīt pa e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633, 26680864.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. 


Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (reģ. Nr. 90000068854) izsludina konkursu uz Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Juridiskās daļas juriskonsulta ierēdņa amatu (viena vakance uz ierēdņa prombūtnes laiku) centrālajā iestādē Rīgā.


JA TEV IR:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • atbilstība citām Valsts civildienesta likuma 7. pantā izvirzītajām obligātajām prasībām. Var pieteikties arī persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • profesionālā pieredze jurista/juriskonsulta amatā, tiesneša palīga vai tiesas sēžu sekretāra amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;
 • zināšanas par administratīvo procesu, administratīvo pārkāpumu procesu un civilprocesu;  
 • prasme sagatavot lēmumu, normatīvo aktu, starpresoru vienošanos un cita veida juridisko dokumentu projektus;
 • ļoti labas mutvārdu un rakstveida komunikācijas prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlams, darba pieredze valsts pārvaldes iestādē, ne mazāka par vienu gadu;
 • vēlams, zināšanas par patērētāju tiesību aizsardzības jomas un tirgus uzraudzības jomas normatīvajiem aktiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • mēnešalgu no 940,00 EUR līdz 1100,00 EUR (10. algu grupa) un valsts pārvaldē noteiktās sociālās garantijas.

LAI TU VARĒTU:

 • piedalīties administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā un gatavot lēmumu projektus;
 • nodrošināt kontroli par administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu, to virzību un pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;
 • gatavot administratīvo aktu projektus departamenta kompetencē esošajās preču un pakalpojumu uzraudzības jomās;
 • sniegt juridisko atbalstu departamenta darbiniekiem lietu virzības efektīvākai nodrošināšanai;
 • izskatīt iesniegumus un sagatavot atbildes, atzinumus, skaidrojumus un uzziņas ar tirgus uzraudzību saistītajos jautājumos;
 • gatavot tiesvedības dokumentus;
 • gatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, pārstāvēt iestādes viedokli to izskatīšanas procesā. 


Pieteikumu konkursam, norādot konkrēto amatu, vispusīgu CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām līdz š. g. 1. decembrim sūtīt uz e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, pa faksu 67388634, pa pastu vai iesniegt personīgi Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010 (II ieeja, ielokā no Vecās Ģertrūdes baznīcas puses). 

Uzziņas pa tālruni 67388633. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.