Nebanku patērētāju kreditēšanas sektorā vērojams pieaugums. Būtiski palielinājies kredītu pagarinājumu skaits

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sagatavotais pārskats par nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus darbību 2017. gadā liecina, ka nebanku kredītdevēju pārvaldītais kopējais kredītportfelis uz 31.12.2017. salīdzinājumā ar 31.12.2016. ir pieaudzis par 16,01%, sasniedzot 612,21 milj. EUR. Portfeļa pieaugums vērojams praktiski visās kreditēšanas jomās, savukārt jauno kredītu izsniegšanā jāuzsver būtiski augušais bez maksas izsniegto distances kredītu skaits un apjoms, likumsakarīgi, arī pagarināto kredītu skaits.

Nebanku patērētāju kreditēšanas tirgus rādītāji

PTAC sagatavotā informācija par Latvijas nebanku patērētāju kreditēšanas sektora darbību liecina, ka 2017. gada 31. decembrī Latvijas Republikā darbojās 59 licencēti nebanku patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, kuri nodarbojās ar dažāda veida kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu.

Distances kreditēšanas pakalpojumus sniedza 22 sabiedrības, patēriņa kredītus sniedza 21 sabiedrība, kredītus pret kustamas lietas ķīlu (lombarda kredītus) sniedza 19 sabiedrības, Hipotekāros kredītus sniedza 13 sabiedrības, līzinga un citus ar transportlīdzekļa vai cita veida objekta (izņemot nekustamo īpašumu) nodrošinājumu saistītus kredītus sniedza 14 sabiedrības.

Nebanku sektora kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji 2017.gada patērētājiem no jauna izsniedza kredītus 586,63 milj. EUR apmērā, kas ir par 48,17  milj. EUR (8,94 %) vairāk nekā 2016. gadā. No jauna izsniegtajos kredītos 2017. gadā turpina dominēt Distances kredīti ar 238,58 milj. EUR jeb 41%  no visas no jauna izsniegto kredītu kopsummas, kam seko līzings un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātie kredīti ar 172,01 milj. EUR jeb 29%. Patēriņa kredītos izsniegtā kopsumma ir bijusi 122,52  milj.EUR, kas ir par 3,49%  vairāk, nekā 2016.gadā  un sastāda 21% no kopējā īpatsvara. Kredīti pret kustamas lietas ķīlu, kas 2017.gadā izsniegti kopsummā par 41,34 milj. EUR un Hipotekārie aizdevumi, kas izsniegti kopsummā par 12,17 milj. EUR, īpatsvarā attiecīgi 8% un 2%.

Izsniegto kredītu pieaugums summā, salīdzinot 2017.gadu pret 2016.gadu, visstraujāk ir vērojams līzinga un citiem ar transporta līdzekli/objektu nodrošinātajiem kredītiem (+14,61%), distances kredītiem (+9,62%), samērā neliels pieaugums vērojams patēriņa kredītu segmentā (+3,49%), kā arī kredītiem pret pret kustamas mantas ķīlu(vien +0,73%).

2017. gadā īpaši audzis gan bez maksas izsniegto distances kredītu skaits (+81,27 %), gan bez maksas izsniegto distances kredītu summas (+ 131,91%) salīdzinoši ar 2016. gadu.  

Nebanku kreditētāju kopējais kredītportfelis pēc kredītu kvalitātes 2017.gadā pieredzējis straujāko uzlabojumu pēdējo četru gadu laikā. Ja 2013.gada 31.decembrī bez kavējuma kopējā kredītportfelī pēc apjoma bija 80,23%,  2016.gada 31.decembrī 84,73%, tad 2017.gada 31.decembrī jau 87,17%. Dati liecina, ka uzlabojums lielā mērā panākts uz ilgstošo kavējumu samazināšanas rēķina, kas varētu liecināt, ka sabiedrības atbrīvojušās (cedējušas, pārdevušas) to portfeļu daļu, kas tiek kavēta virs 90 dienām. Vienlaikus jānorāda uz kavējumu palielinājumu termiņā līdz 30 dienām. Uz 2017.gada 31.decembri šajā termiņā tika kavēta atmaksa 5,37% no kopējā kredītportfeļa un tas ir sliktākais rādītājs pēdējo trīs gadu laikā.

Vislabākā kredītu kvalitāte uz 2017. gadā tradicionāli bija līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošināto kredītu grupā (bez kavējuma 93,40% no kredītportfeļa). Otrais labākais kredītu portfelis patēriņa kredītiem (bez kavējuma 84,97%). Trešais - Distances kredītiem bez kavējuma atmaksāti 77,58%.

Aizvien aktīvi tiek izmantots Distances kredītu pagarināšanas pakalpojums. Kopējais distances kredītu pagarinājumu skaits ir palielinājies par vairāk nekā 40%. Uz 2017. gada 31.decembri nebanku kredītdevēju portfelī bez pagarinājuma bija tikai 35, 70 % distances kredītu ar atmaksu 1 maksājumā, pretēji 38, 72 %  iepriekšējā gada līdzīgā periodā. Īpaši audzis to kredītu skaits, kuri pagarināti trīs un vairāk reizes (no 36,41% uz 31.12.2016. līdz 43,47% uz 31.12.2017).

Pilns pārskata periods atrodams šeit. 

Preses konferences prezentācija 23.05.2018.

 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un
komunikāciju daļas vadītāja
Tālr. 67388622, 26544528

 

Publicēšanas datums: 23.05.2018.