Vēlies pārdot preci vai pakalpojumu internetā? Ievēro prasības! PTAC izstrādājis materiālus komersantiem

Ārkārtas stāvoklis ir ieviesis būtiskas izmaiņas ne tikai patērētāju ikdienas paradumos, bet arī liek komersantiem pielāgoties šī brīža situācijai un piedāvāt savas preces un pakalpojumus iegādāties gan interneta veikalos, gan sociālajos tīklos. Lai arī iespēja iepirkties, neizejot no mājām, šobrīd būtiski atvieglo patērētāju ikdienu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) atgādina, ka veicot distances tirdzniecību ir jāievēro noteiktas prasības.

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus, piemēram, līgums noslēgts, izmantojot tikai interneta vietni, mobilo aplikāciju, elektronisko pastu, tālruni, TV veikalu, katalogu u.tml.

Pēdējā mēneša laikā veicot distances tirdzniecības uzraudzību, PTAC ir pamanījis vairākus jaunus interneta veikalus, kuri visticamāk ir atvērti, pielāgojoties šī brīža situācijai. Secināts, ka vairākos interneta veikalos ir nepilnības un netiek ievērotas noteiktās prasības. PTAC ieskatā šīs nepilnības un patērētāju tiesību pārkāpumi rodas, jo vairākums komersantu, uzsākot tirdzniecību internetā, neapzinās prasības, kas jāievēro veicot distances tirdzniecību. Pirmkārt ir jābūt sniegtai informācija par pārdevēja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, juridisko adresi vai deklarēto dzīvesvietu un reģistrācijas numuru, ja tāds ir. Otrkārt jāsniedz kontaktinformācija, kas nodrošina iespēju ātri sazināties tiešā veidā, ieskaitot elektroniskā pasta adresi. Treškārt, distances tirdzniecībā pārdevēja pienākums ir patērētājiem sniegt pirmslīguma informāciju par:

  • preces vai pakalpojuma galvenajā īpašībām;
  • cenu, piegādes un citām izmaksām;
  • atteikuma tiesībām, atteikuma veidlapu;
  • piegādi, līguma izpildi, apmaksas kārtību un citiem līguma noteikumiem.

Pirmslīguma informācija ir distances līguma noteikumu neatņemama sastāvdaļa un pārdevēja pienākums ir nodrošināt pirmslīguma informāciju un līguma noteikumus saglabājamā veidā. Savukārt pēc pasūtījuma veikšanas, pārdevēja pienākums ir apstiprināt pasūtījuma saņemšanu. 

Būtiska atšķirība starp pārdošanu parastā veikalā un distances tirdzniecībā ir atteikuma tiesības. Tas nozīmē, ka patērētājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma 14 dienu laikā pēc piegādes brīža bez īpaša iemesla. Šajā laikā patērētājam ir tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā. Taču ir gadījumi, kuros patērētājs nevar izmantot likumā noteiktās atteikuma tiesības, piemēram iegādājoties digitālo saturu vai atvērts tādas preces iepakojums, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ. Ar izņēmumiem varat iepazīties šeit. 

Savukārt, ja tirgotājs nav informējis patērētāju par atteikuma tiesībām un nav nodrošinājis "atteikuma veidlapu" – atteikuma tiesības ir izmantojamas viena gada laikā. 

Vienlaikus atgādinām, ka par distances tirdzniecību tiek uzskatīta arī pārdošana sociālajos tīklos, tostarp Facebook un Instagram. Pat, ja prece tiek reklamēta, piemēram, Instagram un to ir iespējams iegādāties rakstot Direct message, komersantam ir jāievēro tās pašas prasības, kas ik vienā interneta veikalā.

PTAC atbalsta komersantu vēlmi piedāvāt patērētājiem iespēju iegādāties preces un pakalpojumus drošā veidā, neizejot no mājām taču atgādina, ka ir jāievēro noteiktās prasības, jābūt atbildīgiem un godīgiem pret saviem pircējiem.
Ar papildu informāciju par distances tirdzniecību varat iepazīties PTAC mājas lapā.

Ieraksts no 06.05.2020. notikušā vebināra Distances tirdzniecība 

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 68806519, 22006628
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 12.05.2020.