PTAC jaunumi

 
PTAC atgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1907/2006 2016. gada 12. decembrī tika pieņemti grozījumi, kas nosaka, ka pēc 2020. gada 2. janvāra nedrīkst laist tirgū termopapīru, kurā Bisfenola A (turpmāk – BPA) koncentrācija ir vienāda ar vai lielāka par 0,02% masas.
PTAC saņēmis informāciju no komersanta SIA „ELKARO”, ka Polijas PTAC ir apšaubījis trīs zemāk minēto rotaļlietu atbilstību ES standartiem. Peces piegādā Euro-Trade Sp. z o.o un visās rotaļlietās atrastā ķīmiskā viela - Bors pārsniedz Eiropas Savienībā noteiktās pieļaujamās normas.

Veselības ministrija vērš uzmanību, ka vairākās tīmekļvietnēs un sociālajos tīklos Latvijā tiek izplatītas un reklamētas ēteriskās eļļas, kuras tiek piedāvāts lietot iekšķīgi, pilinot uz gļotādas mutē vai pievienojot tās uzturam. Jāņem vērā, ka ēteriskās eļļas ir ķīmisko vielu maisījumi, kas nav paredzēti lietošanai iekšķīgi koncentrētā veidā un var apdraudēt cilvēka veselību! Ēteriskās eļļas ir koncentrēti dažādu vielu maisījumi un tās var būt kairinošas, sensibilizējošas vai pat toksiskas cilvēka organismam.

Izsludināts atsaukums! Vannas rotaļlietai - pīlītēm EAN kods 4814723004179 kas iegādāta laika posmā no 04.06.2019 līdz 24.10.2019 ir konstatētas neatbilstības prasībām! Rotaļlieta rada nopietnu saindēšanās risku, jo pārbaudēs atklājās bīstamās vielas di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP) kā arī summārais ftalātu: di-(2-etilheksil) ftalāta (DEHP), dibutilftalāta (DBP) un butilbenzilftalāta (BBP), kuru saturs rotaļlietas pamatmateriālā pārsniedz (REGULAS 1907/2006 XVII pielikuma 51.punktā) noteikto pieļaujamo koncentrāciju rotaļlietām.
2020. gada 23. janvārī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) pieņēma lēmumu Nr.T-2020-13, ar kuru ir anulēta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību firmai “BULTA-TURS” (turpmāk – “BULTA-TURS”) 2019. gada 4. septembrī izsniegtā licence Nr. T-2019-242 tūrisma aģenta un tūrisma operatora pakalpojumu sniegšanai, kā arī “BULTA-TURS” ir izslēgta no tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzes.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs rīko semināru “Elektropreču atbilstība un kontrole” elektropreču ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem. Semināra mērķis ir veicināt izpratni par elektroprecēm piemērojamo normatīvo aktu prasībām, komersantu pienākumiem, sniegt informāciju par lielākajiem ES tirgus uzraudzības energoefektivitātes projektiem, kā arī sniegt priekšstatu par elektropreču neatbilstībām no laboratorijas skatpunkta.
Lai noskaidrotu patērētāju viedokli par finanšu uzkrājumiem, banku un nebanku kredītdevējiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2019. gada nogalē veica pētījumu. Pētījuma objektivitātes nodrošināšanai tika aptaujāti 1005 respondenti no visiem Latvijas novadiem un vecuma grupām.
EEPLIANT2 projekta mērķis ir izstrādāt vienotu pieeju energomarķējuma un ekodizaina tirgus uzraudzībai sešpadsmit ES dalībvalstīs. Uzmanība tiek pievērsta trīs preču grupām: mājsaimniecību ledusskapjiem, profesionālajām aukstumiekārtām un tīklierosas gatavības režīma iekārtām.
Lai noskaidrotu iedzīvotāju zināšanas par savām patērētāju tiesībām, kā arī pieredzi ar nekvalitatīvu vai nedrošu preču un pakalpojumu iegādi, PTAC 2019.gada izskaņā veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujas veikšanai tika aptaujāti vairāk kā 1000 respondentu visos Latvijas reģionos.
Konstatējot atsaukumā norādīto preci, patērētāji aicināti sazināties ar Philips pārstāvniecību Latvijā, lai no ražotāja puses saņemtu informāciju par turpmāko rīcību. Saskaņā ar ražotāja sniegto informāciju ražotājs brīdinas par atsaukumu arī preces izplatītājus.
  •  
  • 1 of 58
  • "