PTAC aicina veikt spiedieniekārtu kompleksu kārtējās tehniskās pārbaudes

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir konstatējis, ka liela daļa privātpersonu, kuru valdījumā atrodas spiedieniekārtu kompleksi, kas paredzēti sašķidrinātās naftas gāzes uzglabāšanai, neveic kārtējās tehniskās pārbaudes. Ņemot vērā to, ka tuvojas apkures sezona, PTAC aicina veikt kārtējās tehniskās pārbaudes. 

PTAC informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība"  spiedieniekārtām un to kompleksiem – sašķidrinātās naftas vai dabas gāzes iekārtām ar gāzes tvertnēm, kas ir kvalificējamas kā bīstamās iekārtas ir jābūt reģistrētām Bīstamo iekārtu reģistrā, kā arī tām jāveic kārtējās tehniskās pārbaudes, kuras veic akreditētas inspicēšanas institūcijas. Akreditēto inspicēšanas institūciju sarakstu var atrast šeit.  

PTAC norāda, ka saskaņā ar likumu Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību bīstamajām iekārtām jābūt pārbaudītām normatīvajos aktos paredzētajā termiņā un apjomā, un valdītāja pienākums ir nodrošināt normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu pārbaužu veikšanu. Nepārbaudītas bīstamās iekārtas lietošana var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības! 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā, aicinām zvanīt uz PTAC konsultatīvo tālruni 65452554 vai sūtīt ziņu uz e-pastu pasts@ptac.gov.lv.

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628, 
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums 17.09.2020.