PTAC par elektronisko cigarešu reklāmas pārkāpumiem SIA „Flavor Extra” piemēro soda naudu 2000 EUR apmērā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru SIA „Flavor Extra” par pārkāpumiem elektronisko cigarešu reklāmas izplatīšanā ir piemērota soda nauda 2000 EUR apmērā. Tāpat ar lēmumu SIA „Flavor Extra” aizliegta elektronisko cigarešu reklāmas sniegšana un izplatīšana, kura pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos elektronisko cigarešu reklāmas ierobežojumus, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums nekavējoties izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi, sniedzot maldinošus apgalvojumus par elektronisko cigarešu nekaitīgumu. 

Lietas izskatīšanas gaitā PTAC konstatēja, ka tirdzniecības centrā „Olimpija”, Rīgā, Āzenes ielā 5, pie SIA „Flavor Extra” specializētās tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības veikala „EasySmoke. E-cigaretes” izvietota reklāma, kuras mērķis ir popularizēt elektronisko cigarešu lietošanu un patēriņu, tādējādi arī netieši veicinot veikalā „EasySmoke. E-cigaretes” piedāvāto produktu pārdošanu patērētājiem. Tā kā minētā reklāma ir izvietota ārpus normatīvajos aktos atļautajām elektronisko cigarešu un to šķidrumu reklāmas izplatīšanas vietām, PTAC lēmumā secināts, ka SIA „Flavor Extra” ir pārkāpusi normatīvajos aktos noteikto elektronisko cigarešu un to šķidrumu reklāmas sniegšanas ierobežojumu. 

PTAC konstatēja, ka reklāmā sniegtie apgalvojumi par elektronisko cigarešu nekaitīgumu un to izmantošanu kā efektīvu līdzekli smēķēšanas atmešanai, ir maldinoši, jo atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas paustajam viedoklim, uz kuru lietā norādīja Veselības ministrija, šobrīd nav pietiekošas zinātniski pamatotas informācijas, kas liecinātu, ka elektroniskās cigaretes būtu izmantojamas kā smēķēšanas atmešanas līdzeklis un tās būtu uzskatāmas par samazināta riska produktiem. Līdz ar to SIA „Flavor Extra” rīcība, sniedzot reklāmā maldinošus apgalvojumus, PTAC lēmumā atzīta par negodīga (maldinošu) komercpraksi, kuras rezultātā patērētājs varēja pieņemt lēmumu iegādāties un lietot elektroniskās cigaretes, uzskatot, ka tās ir efektīvs līdzeklis smēķēšanas atmešanai vai mazāk kaitīgs produkts salīdzinājumā ar citiem tabakas izstrādājumiem (piemēram, cigaretēm). 

Lietas izskatīšanas gaitā SIA „Flavor Extra” nav reaģējusi uz PTAC norādījumiem par konstatētajiem pārkāpumiem, neveicot to labprātīgu novēršanu, tādējādi radot būtisku apdraudējumu patērētāju tiesiskajām interesēm.

Ar PTAC lēmumu ir iespējams iepazīties šeit.

PTAC aicina patērētājus būt piesardzīgiem un kritiski vērtēt reklāmās sniegto informāciju par elektronisko cigarešu vai kādu citu smēķēšanas produktu nekaitīgumu cilvēka veselībai un to izmantošanu kā efektīvu līdzekli smēķēšanas atmešanai!


Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628, 
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

Publicēšanas datums: 26.06.2020.